Spanningen onderwijs arbeidsmarkt

Algemeen

In het tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. De toename van de spanning is vooral toe te schrijven aan een recordgroei van het aantal openstaande vacatures (82 duizend). Het aantal werklozen nam ook af, en wel met 27 duizend. Sinds het CBS de spanning op de arbeidsmarkt meet, is het niet eerder voorgekomen dat het aantal vacatures het aantal werklozen overtrof. Binnenkort start daarom op onze bedrijventerreinen wederom de oriëntatiestages voor leerlingen uit het beroepsonderwijs: De route naar nieuw gekwalificeerd personeel.

In het eerste kwartaal van dit jaar nam de spanning op de arbeidsmarkt flink toe naar 73 vacatures per 100 werklozen. Het vorige record deed zich voor in het tweede kwartaal van 2019, met 93 vacatures op elke 100 werklozen. In het tweede kwartaal van 2021 was de spanning op de arbeidsmarkt het hoogst in de provincie Utrecht met 130 openstaande vacatures per 100 werklozen. Op afstand volgden Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland. Ook in onze provincie overstijgt het aantal openstaande vacatures flink het aantal werklozen. Het laagst was de spanning in de provincie Groningen met 78 vacatures per 100 werklozen. Plaatselijk groeit de behoefte aan gekwalificeerd personeel eveneens sterk. Daarbij blijft het aantal beroepsopgeleide leerlingen achter. Een reden voor het PMK ook dit jaar jongeren te interesseren voor een beroepsopleiding.

Toename

In alle provincies, zo blijkt uit de gegevens van het CBS, was de spanning op de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal van 2021 hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In dat kwartaal, bij het begin van de coronacrisis, was er een flinke daling van het aantal vacatures en een forse toename van het aantal werklozen. Een jaar later is het aantal vacatures gestegen en de werkloosheid gedaald, waardoor de spanning weer is toegenomen.

De spanning steeg waarbij het aantal vacatures toenam en het aantal werklozen afnam. Kwamen in het tweede kwartaal van 2020 in bijvoorbeeld de provincie Gelderland maar 55 vacatures per 100 werklozen voor, een jaar later waren dat 116 vacatures. Ook in de overige provincies steeg de spanning relatief sterk.

Voor onze provincie geldt eveneens dat er ruim meer openstaande vacatures zijn dan het aantal geregistreerde werkzoekenden. Daarbij komt met name voor de industrie nog de vraag naar een passende match richting juist gekwalificeerden. De komende jaren is tevens de uitstroom van gekwalificeerd personeel erg groot.

Een bijkomend zorgpunt is het relatief klein aantal jongeren dat kiest voor een beroepsgerichte opleiding voor de bouw en/of elektro- en installatietechniek. Daarmee lijkt de spanning de komende jaren alleen maar toe te nemen. Uit cijfers van het MKB blijkt dat deze ontwikkeling een negatief effect heeft op de (groei)mogelijkheden van veel bedrijven.

Oriëntatie

Samen met het beroepsonderwijs heeft het PMK een programma uitgewerkt om zowel jongeren in het basisonderwijs als jongeren in het voorbereidend beroepsonderwijs te interesseren voor een opleiding – en daarmee een toekomstige baan – gericht op de behoefte vanuit het regionale bedrijfsleven en dan met name in de industrie en handel. Het oriëntatieprogramma start eind november. Binnenkort krijgt een groot aantal bedrijven op ’t Heen of Klei Oost de uitnodiging mee te doen, zodat jongeren die dit jaar kiezen voor de beroepsrichting zich kunnen oriënteren. Een begeleide snuffelstage van een dag voor vooornamelijk14-jarigen.