Schouw neemt gevaarlijke situaties waar

Algemeen


Vertegenwoordigers van de politie Katwijk, Huschka Beveiliger, Boa’s, gemeente en het parkmanagement deden dinsdag 10 mei de schouw van de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Op de fiets werd een vooraf bepaalde route van ongeveer 2 uur afgelegd, waar men met name keek naar de kwaliteit van de terreinen, vormen van overtredingen en of gevaarlijke situaties. De schouw maakt onderdeel uit van het Keurmerk Veilig-ondernemen, dat voor de beide terreinen afgesloten is.

De tocht over de terreinen leverde direct twee waarschuwingen op en drie meldingen voor de milieudienst die de situatie in ogenschouw gaat nemen. Alhoewel de schouw niet bedoeld is als gewone controleronde waren de overtredingen dusdanig dat de functionarissen direct actie ondernamen. Tevens werd gas geroken, waarop men eveneens direct actie ondernam.

Algemeen genomen ervaart de parkmanager dat er verbeteringen zichtbaar zijn in het gebied. Na de vorige schouw, een half jaar geleden, zijn meerdere langdurig geparkeerde objecten verwijderd of eigenaars daarop aangesproken. Toch blijft in bepaalde delen van het terrein het parkeergedrag ongewenst.

Aandacht

De zuidoosthoek van ’t Heen kreeg extra aandacht bij de schouw. Een gebied waar kwaliteitsverbeteringen gewenst zijn en waar de frequentie van toezicht verhoogd is. Vooral in situaties waar ondernemers zich aan de wettelijke regels houden en vlak bij andere gevestigde ondernemers in dezelfde branche dat niet doen. Ook constateerde de groep bij de schouw weer vormen van bewoning. Onder andere bij panden waar dekbedden en lakens te luchten hingen. Deze waarneming komt overeen met de rapportage van de beveiliger die deze informatie regelmatig met de politie deelt.

Gevaarlijke situaties, zoals openstaande containers met gasflessen, kregen direct een vervolgactie. Daarbij viel op dat op meerdere plekken containers geplaatst staan, die daar niet horen of zo het reguliere parkeren belemmeren. Ook dit krijgt een vervolgactie. Alhoewel niet extra gelet werd op de staat van de bestrating, zijn twee locaties waar de bestrating letterlijk de weg uitgereden is, gemeld. Vervolgonderzoek en herstel gaat daar plaatsvinden. Het resultaat van de schouw werd in het overleg KVO van 12 mei besproken met gemeente, brandweer, politie, parkmanagement en beveiliger. In dat overleg zijn verdere vervolgacties of aanbevelingen geformuleerd.