Aandacht voor mogelijke misstanden ’s nachts op de bedrijventerreinen

Algemeen


Een opvallend aantal incidenten op de bedrijventerreinen. ’t Heen en Klei Oost bepaalde de agenda van het overleg tussen politie, beveiliger en parkmanager dat op 6 september plaatsvond in het kantoor van het PMK aan de Ambachtsweg. Het betrof de veelheid aan voertuigen met onbekende bestemming, die zich ‘s avonds laat of ‘s nachts op de terreinen bevonden. Een aantal blijkt betrokken te zijn bij situaties, waar de politie gericht onderzoek naar doet. Ook de aanwezigheid van rondzwalkende personen met duidelijk een slok te veel op, leidde tot acties bij de beveiliger.

Politie, beveiliger Huschka en de parkmanager overleggen tweemaandelijks over het aantal incidenten en meldingen van de beveiliger, de acties daarop van politie en beveiliger en het aantal preventieve acties. De door Huschka Beveiliger gemelde incidenten de afgelopen 8 zomerse weken bedroeg 80. Een groot aantal is gerelateerd aan de aanwezigheid van ‘verdachte’ voertuigen en/of personen in het gebied, terwijl echte incidenten, zoals inbraak of vormen van vandalisme, gelukkig niet of zeer beperkt plaatsvonden. Deels komt dat door de zichtbare aanwezigheid van de surveillanten en vooral ook door de samenwerking met de politie, zodat snel of de aanwezigheid van beiden geregeld is of kentekens van verdachte voertuigen zijn nagetrokken en desgewenst actie volgde.

Stappen

Een aantal stappen is gezet door de vormen van overlast van geparkeerde vrachtwagens, soms met aanhanger of alleen de aanhanger/oplegger, bespreekbaar te maken met de eigenaar van de vrachtwagens(s). Anderzijds is het PMK betrokken bij het ontwikkelen van nieuw parkeerbeleid, dat juist overlast van vrachtwagens – zoals bijvoorbeeld die vanuit andere gemeenten – aanpakt.

Op verzoek van de politie registreerde beveiliger Huschka kentekens van buitenlandse vrachtauto’s, die op onze terreinen aanwezig waren. Samen met de politie proberen we meer inzicht te verkrijgen in buitenlandse vrachtwagencombinaties of trailers die op ’t Heen overnachten of lang geparkeerd blijven staan. Internationale drugshandel maakt graag gebruik van de transportsector die vrij door heel Europa beweegt. Dit zorgt ervoor dat ook vreemde vrachtwagens hier gezien worden en de ruimte pakken om hier te overnachten, aldus de politie. Ook politie uit het buitenland vraagt om die reden ook weleens bij de lokale politie na of bepaalde vrachtwagencombinaties hier gezien zijn. 

Ambulance

Overlast verzorgen tevens de bewoners van het kraakpand aan de Ambachstweg/hoek Lageweg, zo blijkt uit de bijna tien meldingen door de beveiliger. Dat varieert van de aanwezigheid van onbekende (vracht)wagens tot geluidsoverlast (muziek) en het uiteraard wonen in een gebied waar dat niet mag. Daarbij komt het ongebreideld uitlaten en los laten lopen van de honden die behoren bij de bezitters van het kraakpand: de hondenpoep in het gebied hoopt zich op. Eerder maakte het PMK al een melding bij handhaving om hier toezicht op te houden. Het PMK heeft eerder al de verantwoordelijke bestuurders gevraagd om actie, vooral omdat juridisch de weg daartoe vrij lijkt te zijn, te ondernemen.

Tenslotte valt het aantal, vaak beschonken, personen in de late uren op die op de terreinen vertoeven. In samenspraak tussen beveiliger en politie wordt geprobeerd hierop te reageren (aanspreken, bevragen, lastig volgen en verzoeken het gebied te verlaten). In één geval was het inschakelen van een ambulance noodzakelijk omdat de in een plantsoen liggende persoon niet aanspreekbaar meer bleek

Incidenten

Het aantal incidenten de afgelopen drie weken (van 27 augustus tot en met 13 september) bedroeg (28). Opvallend is dat het aantal rondzwalkende dronken personen ook na 1 september veelal voorkomt (3). De trend van aanwezige ‘verdachte’ voertuigen zette zich ook voort, zij het in een minder groot aantal (8). Het aantal keer vals alarm bedroeg 5, terwijl er eveneens 5 x een hek of deur openstond en er 2 maal een licht was laten branden. Tenslotte meldde de beveiliger het dumpen van een partij straatstenen op de openbare weg en 3 x een defect aan (een serie) lantaarnpalen.