Save the date: Ledenbijeenkomst op 14 oktober

Nieuwsbrief September 2019 Algemeen


De ledenbijeenkomst van het Parkmanagement is op maandag 14 oktober in de Blauwe Zaal van het gemeentehuis (Zeeweg). De ontvangst is vanaf 17.00. De vergadering start om 17.30 uur en duurt tot circa 18.45 uur. De onderwerpen die, naast de huishoudelijke informatie, aan de orde komen zijn.

 

Agenda ledenbijeenkomst Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (Parkmanagement)

 1. Opening/vaststellen vergadering;
 2. Vaststellen verslag vorige ledenbijeenkomst (sept. 2018);
 3. Bestuur: Vorige bijeenkomst is het bestuur voor 3 jaar herbenoemd. Stemrecht voor ondernemers die eigenaar van een pand zijn;
 4. Parkmanagent: belangenbehartiger voor bedrijven ’t Heen en Klei Oost naar lokale overheden, partners/dienstverleners en collectieve aanbieders;
 5. Begroting komend jaar;

Onderwerpen met toelichting door externen:

 1. Terugkoppeling ontwikkelingen/stand van zaken Geluidreductieplan;
 2. Duurzaamheidsambitie gemeente: gratis energiescan/zonnepanelen;
 3. Toelichting voortgang reconstructie wegen, parkeerbeleid ’t Heen en het gaan huisvesten van personen op het bedrijventerrein die voor overlast zorgen in de woonkern;
 4. Onderwijs – arbeidsmarkt
  1. Inzet, noodzaak en start stage-activiteiten
  2. Open huis bedrijventerrein;
 5. Rondvraag