Save the date: Belangrijke informatieve bijeenkomst op 25 september

Algemeen


De Belangenvereniging heet sinds de zomer Parkmanagement Katwijk. Deze naam wordt nu overal gebruikt.  Het Parkmanagement Katwijk organiseert op 25 september een belangrijke bijeenkomst voor alle lid-bedrijven uit ’t Heen en Klei Oost. De bijeenkomst start om 17.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur) en duurt tot 18.30 uur. Deze bijeenkomst is in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Aan de orde zijn onder meer het Geluidreductieplan, een toelichting op de renovatie Heerenweg en Ambachtsweg en de collectieve beveiliging. Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld. Ook i.v.m. de toelichting van de Omgevingsdienst op het effect van het geluidreductieplan voor ’t Heen op uw onderneming.

omgevingsgeluid.JPG

Momenteel speelt er een aantal belangrijke onderwerpen voor de ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijventerrein ’t Heen of Klei Oost. Het bestuur heeft daarom op 25 september een bijeenkomst belegd. De bijeenkomst in het gemeentehuis Katwijk (Burgerzaal) start met een vergadering van het Parkmanagement Katwijk. Tevens kunt u kennisnemen van:

  • Werkzaamheden Heerenweg en Ambachtsweg en de consequentie daarvan voor de bereikbaarheid op ’t Heen
  • Activiteiten Omgevingsdienst i.v.m. acties geluidreductieplan

(Beide onderwerpen worden in deze nieuwsbrief toegelicht).

gemeentehuis-katwijk.jpg

De bijeenkomst start met een korte vergadering, waarin voorzitter Henk Oostingh onderstaande agenda met u doorneemt.

1. Opening/vaststellen agenda;

2. Faciliteren gemeenschappelijke belangen door het parkmanagement;

3. Stand van zaken van de organisatie parkmanagement Katwijk voor wat betreft:

   A. Collectieve beveiliging middels SBB en de relatie daarbij met Noordwijk (‘s-Gravendijck),

   B. Bekabeling, stand van zaken na interventie door het parkmanagement,

   C. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en voortgang daarvan,

   D. Herverkiezing bestuur,

   E. Financieel overzicht.

4. Toelichting op actie Omgevingsdienst i.v.m. geluidreductieplan (dit gaat alle ondernemers direct aan)

5. Rondvraag/wat ter tafel komt.

 

Datum: 25 september.

De bijeenkomst start om 17.00 uur. Inloop vanaf 16.30 uur.

Locatie: Gemeentehuis Katwijk: Burgerzaal.