Samenwerkingsovereenkomst mboRijnland en Vakcollege Rijnmond

Algemeen

Directieleden van het mboRijnland en Vakcollege Rijnmond ondertekenden vrijdag 17 december een samenwerkingsovereenkomst om op de locatie in Katwijk te starten met een gemeenschappelijke onderwijsroute die leidt tot een beroepskwalificatie niveau-2 Timmeren. Een diploma waarmee jongere direct bij het bedrijfsleven kunnen gaan werken of doorleren op niveau-3. Een unieke samenwerking mede gericht op de lokale behoefte en kansen voor jongeren.

De behoefte bij het bedrijfsleven in onze regio aan goed opgeleide jongeren die direct plaatsbaar zijn in het bedrijf is groot. Steeds vaker mist een onderneming voldoende gekwalificeerd personeel met name in de technische beroepsrichtingen. De vereiste beroepskwalificatie loopt via de MBO-instellingen, die meestal in de steden zoals Leiden en Den Haag gevestigd zijn.

De samenwerking die vorige week ondertekend werd, gaat uit van een bijzonder onderwijstraject in de techniek – bouwen, wonen en interieur – waardoor jongeren, vanuit Vakcollege Rijnmond, drempelloos doorstromen naar het MBO en daarmee een beroepskwalificatie op niveau-2 behalen en verder kunnen voor hogere niveaus, onder andere in een combinatie van werken en leren. In dit geval is men bij een bedrijf in dienst en gaat men één of twee dagen per week naar school.

“Het unieke van de afspraak is dat de beide onderwijsinstellingen het onderwijs zo organiseren dat leerlingen de opleiding op  Vakcollege Rijnmond in Katwijk volgen, lokaal stagervaring opdoen en het diploma voor niveau-2 hier afronden. Door een goede inhoudelijke afstemming en het voorkomen van dubbelingen in de aangeboden lesstof, wordt deze doorlopende leerlijn uitdagend voor jongeren en biedt het hen tevens de kans het gehele traject versneld te doorlopen. Dat betekent dat het onderwijs vanaf het instromen in leerjaar 1 op het Vakcollege tot het behalen van een vakdiploma BOL niveau-2 slechts 5 jaar duurt. Een jaar korter dan nu het geval is en zonder dat de leerling verhuist naar een andere onderwijsinstelling,” zegt verantwoordelijk adjunct-directeur Ellen van Rooijen.

Samenhang

“Door goede afspraken met het mboRijnland over het aanbod en de leerlingbegeleiding organiseren we het onderwijs zo dat het voor onze leerlingen om een doorlopend traject gaat, waarbij het mboRijnland verantwoordelijk is voor het laatste jaar,” aldus Van Rooijen. “Bijzonder daarbij is dat onze leerlingen voor het behalen van hun diploma op onze locatie in Katwijk blijven en onze docenten de lessen gedurende de gehele opleiding van 5 jaar verzorgen.”

Directeur techniek Arjan van den Hoorn van mboRijnland ziet in deze samenwerking alleen maar voordelen. “Vooral voor de leerlingen die een passend opleiding op niveau-2 hier in Katwijk krijgen, maar ook voor het bedrijfsleven dat betrokken is bij het onderwijsaanbod en een binding legt met de leerlingen die aansluitend hun werknemers kunnen worden. Dat direct na deze opleiding of nadat er doorgeleerd wordt op een hoger bekwaamheidsniveau-3.”

 

Op de foto: Directeur Techniek Arjan van den Hoorn (l) van mboRijnland ondertekent samen met directeur-bestuurder Alan Turner van stichting Andreas College de samenwerkingsovereenkomst. Instemming van directeur ErikHazenoot (l) van Vakcollege Rijnmond, adjunct-directeur Ellen van Rooijen en de voorzitter directie MBO College Dienstverlening, Gijs Vlieland.