Samenwerking met lokale bedrijfsleven leidt tot nieuwe opleiding

Algemeen


De samenwerking van het Vakcollege Rijnmond en het lokale bedrijfsleven, mede vormgegeven door het Parkmanagement, leidt tot een nieuwe, meer beroepsgerichte opleidingsvorm voor de oude Mavo. Om het onderwijs beter af te stemmen op de beroepskansen van jongeren, start september de landelijke pilot met een praktijkgericht programma. Behalve doorstromen naar de hoogste mbo-opleidingen, hebben leerlingen de mogelijkheid door te stromen naar de Havo en dan het Hbo. Daarmee wordt een behoefte van het bedrijfsleven ingevuld.

Het initiatief van het Vakcollege Rijnmond om de Nieuwe Leerweg – gemakshalve de voortzetting van een praktische mavo – in te richten waar, naast de vakken voor algemene vorming, tenminste vijf lesuren in de week beroepsgericht aangeboden worden, is door het Ministerie van OC&W gehonoreerd. Een belangrijke ontwikkeling, omdat het meer beroepsgericht onderwijs in de theoretische leerwegen binnen vijf jaar landelijk ingevoerd moet zijn. Het door de directie van het Vakcollege ingediende onderwijsprogramma voor deze richting oogstte bij de projectgroep van het ministerie veel waardering, waardoor de onderwijsinstelling met ingang van het nieuwe schooljaar mag starten en daarmee de vraagbaak voor de andere scholen in Nederland wordt.

“Een belangrijke reden waardoor de aanvraag gehonoreerd is, heeft te maken met de goede samenwerking met het Parkmanagement Katwijk. Een belangrijk onderdeel van deze opleiding, is dat leerlingen kennismaken met de werkzaamheden in de bedrijven, zodat zij zich goed oriënteren op de beroepsrichting waar ze uiteindelijk in verdergaan. Daarbij komt dat ondernemers betrokken zijn bij de invulling van het onderwijsprogramma door samen met de docenten reële en relevante praktijkopdrachten te maken. Leerlingen leren dan door betekenisvolle opdrachten in en vanuit het bedrijfsleven. Ervaart een leerling tenslotte dat hij liever aan het eind van deze leerweg doorgaat op de Havo, kan dat.

Hard nodig

Erik-en-Henk.jpg

Henk Oostingh is blij met deze pilot. “Het past bij de doelstelling die we samen met het onderwijs vorig jaar formuleerden. Onze regio kent alle soorten aan bedrijven, gevestigd op onze bedrijventerreinen, maar ook op het nabijgelegen Biosciencepark in Leiden. Het bedrijfsleven staat volledig achter deze ontwikkeling en zit straks te springen om jongeren die via deze route hun beroepsopleiding afsluiten. We hebben deze jongeren trouwens ook hard nodig om onze maatschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.”