Samenwerking met Huschka Beveiligers verlengd

Algemeen


De samenwerking met Huschka Beveiligers voor het collectieve deel van de beveiliging op de bedrijventerreinen is verlengd. Officieel verloopt de samenwerking per 1 juli aanstaande. Omdat de dienstverlening en het uitvoeren van de werkzaamheden door Huschka Beveiligers naar tevredenheid van het bestuur van het parkmanagement verloopt en omdat de overstap nu naar een andere beveiliger tot veel handelingen bij en op de bedrijven zou leiden, is besloten de verlenging nu al te regelen en kenbar te maken.

Huschka Beveiligers is inmiddels een bekend gezicht op onze bedrijventerreinen. Al bijna tien jaar zorgen de surveillanten voor de bewaking, het tegengaan van vandalisme en het voorkomen van vormen van overlast. Daarnaast heeft Huschka met een groot aantal ondernemers een afspraak over alarmopvolging of andere vormen van dienstverlening.

Voorzitter Henk Oosting van het parkmanagement geeft aan dat  een wisseling van beveiliger nu mogelijk was, maar gelet op de tevredenheid bij het bestuur, de ondernemers op de bedrijventerreinen en de partners, zoals politie en gemeentelijke diensten, besloten is de overeenkomst te verlengen tot 1 juli 2021, met een optie op het dan verder verlengen. “Behalve dat we tevreden zijn, willen we nu tijdens deze coronacrisis ondernemers niet opzadelen met allerlei afspraken en handelingen indien we zouden wisselen van beveiliger.”

Afspraak

De afspraak met Huschka is gericht op een collectieve aanpak van de beveiliging. De surveillanten rijden in de nachtelijke uren en tijdens het weekeinde op de terreinen om het gebied te beveiligen. Daarmee zijn ze ook de ogen en oren van het parkmanagement in het gebied.

Vooraf aan het verlengen van de afspraak evalueerde het bestuur met directeur Emill de Waal de werkzaamheden van Huschka. Aan de orde kwamen ook de mogelijkheid van camerabeveiliging en de inzet van hun meldkamer. Het hebben van een beveiliging is een noodzakelijkheid, die uiteindelijk verricht wordt voor de op de terreinen gevestigde ondernemers en veel positieve effecten oplevert. Gemiddeld genomen per week zijn er vijfentwintig incidenten. Deze variëren van openstaande ramen/deuren/hekken, het volgen van verdachte personen/voertuigen, tot vormen van overlast en daadwerkelijke inbraakpogingen. De samenwerking met de politie en het parkmanagement is goed. Er is bijna dagelijks contact tussen de beveiliger en de parkmanager. Regelmatig vindt er een evaluatie plaats en zeer frequent is er een overleg met vertegenwoordigers van de politie (wijkagenten).

Inzet

De inzet van Huschka Beveiliger betrof de afgelopen 5 weken 28 incidenten op de terreinen ’t Heen en Klei Oost. Het ging daarbij om 8 gevallen van vals alarm (waarbij extra controles doorgevoerd werden en eventueel het systeem opnieuw opgestart), 7 gevallen van vormen van vandalisme (schade hersteld, jongeren op aangesproken en extra controle-rondes), 6 maal een open hek of open deuren, 5 maal het deponeren van vuilnis, 1 maal verdacht voertuig geobserveerd, 1 maal een melding van kapotte lantaarnpaalverlichting.