Beter handhaven vermindert overlast bedrijventerreinen

Algemeen

Nog steeds zijn er ondernemers die toestaan dat er in hun unit coronafeestjes gehouden worden. De gemeente treedt hiertegen hard op. De afspraak tot handhaven op de terreinen die het parkmanagement maakte het college van B & W leidde ertoe dat een aantal langdurig en ongewenst geparkeerde obstakels van de bedrijventerreinen verdwenen. Helaas is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) nog niet verlengd. De procedure loopt, waarbij het parkmanagement nu het initiatief neemt. Tenslotte biedt de brandweer ondersteuning aan bij de (verplichte) brandoefeningen voor ondernemers.

De parkmanager maakt deel uit van een overleg met een aantal gemeentelijke diensten, zoals die met de afdeling Orde en Veiligheid. Recent betrof het overleg de aanpak van handhaving. De overlast door langdurig geparkeerde objecten (opleggers, vakantievoertuigen, etc.) kwam daarbij aan de orde. Dit leidde tot afspraken met de gemeente, waardoor inmiddels een groot aantal ‘obstakels’ van de terreinen verwijderd zijn.

In het overleg van februari kwam de enquête om te komen tot een verlenging van het Keurmerk Veilig Ondernemen aan de orde. Het vorige keurmerk verliep door een wisseling van medewerkers bij de gemeente, waardoor de verlenging te laat geregeld was. De procedure loopt nu opnieuw. Daartoe is inmiddels een enquête onder de deelnemers uitgezet. De beoordeling daarvan loopt bij de instantie die het keurmerk toekent. Wel is inmiddels de schouw geaccordeerd.

Brandoefening

Het parkmanagement heeft behoefte aan een meldpunt waar zaken, zoals schade, storten van vuil en kapotte lantaarnpalen, gemeld kunnen worden. Een melding kan een ondernemer nu direct doen in Fixi (zie site gemeente Katwijk: https://www.fixi.nl/#/issue/new+map). Helaas duurt het herstel van kapotte lantaarnpalen soms weken. De gemeente betreurt dit en heeft hier weinig invloed op.

We maakten afspraken met de brandweer voor brandoefeningen voor geïnteresseerde ondernemers. Voor meerdere ondernemingen is een brandoefening een verplichting. De brandweer kan concrete afspraken maken met ondernemers die dat willen. Daarvoor wordt een lijstje met geïnteresseerde bedrijven opgesteld. Het PMK overlegt deze lijst dan met de brandweer. Zij nemen dan met die bedrijven contact op. Is een bedrijf geïnteresseerd: MELD DAT BIJ DE PARKMANGER.

Het project brandkranen in ’t Heen is door de brandweer afgehandeld. Het gaat om een dekkend aanbod brandkranen op de bedrijventerreinen. Dit betekent dat er om de 100 meter een brandkraan is. Nu start het volgende project: ‘open water’. Hierbij kijkt de brandweer naar handige punten waar de brandweer open water kan pakken. Tenslotte: de BOA’s constateren nog steeds coronafeestjes. Een ongewenste situaties. Ook de beveiliger gaat hier, in samenwerking met de politie, verdere actie op ondernemen.