Samen aan de slag tegen zwerfafval

Algemeen


De kwaliteit van de bedrijventerreinen wordt mede bepaald door de geordendheid en het schoonhouden van het terrein. Het Parkmanagement Katwijk vindt een schoon en geordend terrein van groot belang. Daarom is, samen met de gemeente, een aantal afspraken opgesteld over het tegengaan van zwerfvuil en ongewenste dumping van afval. Bij deze afspraken spelen zowel de ondernemers als de beveiliger een belangrijk rol.

De ondernemers van de bedrijven die gevestigd zijn in ’t Heen of Klei Oost werken samen om het zwerfafval tegen te gaan. Dat doen ze vanuit het Parkmanagement Katwijk (PMK); de vereniging die de collectieve belangen van de ondernemers behartigt. Sinds vijf jaar maakt het PMK daarover concrete afspraken met de gemeente.

Campagne

De opzet van de campagne is een bewustwording om geen zwerfafval te laten ontstaan en deze, en andere vormen van ‘vervuiling’, tegen te gaan. Dan kan afval zijn dat door wandelaars (de ‘pauze-loper’) is weggeworpen, vuilniszakken en ander afval dat langs de straat of in de groenstrook is gedumpt, of vuil dat door bedrijven zelf veroorzaakt wordt (wegwaaien uit de containers, of het gebrekkig opruimen van de terreinen). De afspraak is dat de ondernemer zijn eigen terrein schoonhoudt.

Ondernemers die vormen van overlast of zwerfvuil willen melden, kunnen dat doen bij de parkmanager. Dat kan middels een mail of een telefoontje. Belangrijk is tevens dat schade of kapotte zaken in het openbare domein gemeld worden. Door samen alert te zijn op de omgeving houd je het terrein kwalitatief op orde.

Met de door het PMK namens de ondernemers ingehuurde beveiliger is afgesproken dat zij kapotte verlichting, schade aan de openbare weg en het storten van afval dagelijks melden. Daardoor kan samen met de gemeente snel gezorgd worden voor herstel.KAT1423-PosterZwerfafval-katwijk.jpg

Ideeën

Het opruimen van zwerfafval op het openbare deel van de terreinen gebeurt momenteel ook door groepen vrijwilligers. Samen met de gemeente onderzoekt het Parkmanagement of kleine groepen scholieren hier ook een rol in kunnen en willen spelen. Het gaat dan om een project waarbij jongeren bewust gemaakt worden voor verantwoordelijkheden voor hun directe omgeving en het samen met anderen – de ondernemers – bedenken en creëren van oplossingen.