Rustige start in 2023 en drukke agenda voor overleg met gemeente

Algemeen


Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk (PMK) overlegt deze maand met wethouder Jacco Knape en houdt tevens de eerste bestuursvergadering in 2023. Agendapunten zijn de voortgang van de reconstructie van de wegen op het bedrijventerrein ’t Heen en het vervolg op de verkenning om een revitalisering van de zuidoosthoek op te starten. Deze zogenaamde Challenge wordt opgepakt in regionaal verband. Het parkleerbeleid komt eveneens aan de orde.

Het bestuur van het PMK is blij dat er in de afgelopen feestdagen geen extra overlast merkbaar was of vormen van inbraak plaatsvonden. Wel had beveiliger Huschka het druk met meldingen over openstaande deuren en hekken en het aanspreken van (kleine) groepjes jongeren die onnodig op het bedrijventerrein vertoefden. De bezitters van een aantal verdachte voertuigen werden aangesproken en gevraagd wat hun aanwezigheid betekende. Ook werd gecontroleerd of de voertuigen daarna vertrokken en samen met de politie beoordeeld of er iets verdachts was aan de aanwezigheid van de (bestel-)wagens. Een alarm bleek gelukkig vals te zijn. De surveillant was snel ter plekke en deed een controleronde. De overlast van geparkeerde auto’s in het centrum van ’t Heen door een onderhoudsfirma kon het PMK bespreekbaar maken. Ook de alerte acties van de Boa’s voorkwamen een deel van de overlast. Het nieuwe parkeerbeleid voor ’t Heen staat momenteel in de steigers. Het PMK maakte hun visie bekend en begin februari volgt een vervolgoverleg vooraf aan het invoeren van het parkeerbeleid.

Irritatie

Het bestuur van het parkmanagement heeft een aanvullend bezwaar op de bewaarprocedure tegen de vestiging van een Kringloopwinkel aan de Taanderstraat bij de rechter neergelegd. Het betreft een reactie van het PMK op de gemeentelijke verkeerstelling en de door hen daaraan gekoppelde argumentatie. De gemeente kreeg vorig najaar de opdracht van de rechter dit aspect verder te onderbouwen omdat de eerdere argumentatie van de gemeente door de rechtbank als ontoereikend gekwalificeerd werd. Het nieuwe door de gemeente ingediende rapport waarin de telling en een toelichting gegeven worden, kwalificeert het PMK als ondeugdelijk en op meerdere punten onjuist. Naar verwachting doet de rechter in het eerste kwartaal van 2023 een uitspraak. In het overleg met de wethouder sprak het bestuur de irritatie uit dat men elkaar voor de rechter moet treffen. Daarnaast wordt een uitleg gevraagd hoe de gemeente komt tot de aanvullend ingediende argumentatie, die het PMK – en tevens een aantal in de nabijheid van de beoogde locatie aan de Taanderstraat – op meer dan zes punten afwijst.

Groenonderhoud

Drie andere zaken die in het overleg met de wethouder aan de orde komen zijn de aanvraag vergunning plaatsen masten voor de camera-beveiliging, de start van de aanleg van het glasvezelnetwerk in ’t Heen en een meer gemeenschappelijke aanpak van onderhoud groen op de bedrijventerreinen.