Reminder enquête duurzaamheid

Algemeen


Vanuit de opzet en werkwijze van het project Duurzaamheid stuurde het parkmanagement in de tweede helft van maart ondernemers op ’t Heen en klei Oost een vragenlijst (enquête) over hun aanpak, ambities en betrokkenheid op het vlak van duurzaamheid en het gaan behalen van de verplichte doelen die de lokale en landelijke overheid stellen. De wens van het parkmanagement is dat tenminste 3/5-deel van het aantal ondernemers op de enquête van het parkmanagement reageert.

In een deze week verstuurde mail schrijft de projectmanager Nico Dijkdrent van het project Duurzaamheid: ‘Onlangs ontving u als ondernemers op ’t Heen of Klei Oost een mail van het Parkmanagement Katwijk met vragen over de noodzakelijke en verplichte ontwikkelingen die leiden tot een (energie-) transitie en het zetten van stappen tot meer duurzaamheid voor bedrijven op ons bedrijventerrein ’t Heen en/of Klei Oost. Uw informatie en daarmee de betrokkenheid bij deze stappen zijn voor ons, projectaanpak Duurzaamheid, onmisbaar. Het Parkmanagement wil de ondernemers faciliteren bij het vinden van oplossingen en het gaan invoeren van (collectief) beleid. Inmiddels ontvingen we al veel reacties. Ons streven echter is een respons van boven de 60 %. Daarmee krijgen we een zo breed mogelijk beeld van de behoefte van ondernemers op onze bedrijventerreinen.

Hebt u de enquête nog niet ingevuld: Doe dat alstublieft zo snel mogelijk. Uw feedback is waardevol voor ons’.

Via de mail ontvingen de ondernemers deze week de link naar de enquête. Daarmee kan snel en direct de enquête ingevuld en daarmee beantwoord worden. Vulde u de enquête al in? Dan is deze mail niet voor u bedoeld en is een reactie niet meer nodig.