Reconstructie Ambachtsweg, Heerenweg en Lageweg; Fase 3a Heerenweg

Nieuwsbrief December 2019 Algemeen


Tot op heden lopen de werkzaamheden aan de wegen in ’t Heen voorspoedig en volgens planning. Momenteel vinden de werkzaamheden plaats in fase 3a. Dit omvat de werkzaamheden ter hoogte van nr. 1 tot en met 4 (even en oneven) van de Heerenweg. De bestratingswerkzaamheden aan de langsparkeervakken Ambachtsweg oneven hoopt de firma VAN EIJK Infra- en Milieutechniek b.v. voor het kerstreces, week 52 en week 1, af te ronden. De omleidingen en eenrichtingverkeer zullen dan ook opgeheven worden.

 

 

Vanaf 6 januari worden de werkzaamheden in de Heerenweg fase 3a nrs.1 tot en met 4 hervat. Doorgaand verkeer in dit deel van de Heerenweg zal afgesloten worden. De bereikbaarheid voor de bedrijven in dit deel van de Heerenweg wordt geprobeerd zo goed als mogelijk te behouden. Omleidingen en afsluitingen worden weergegeven middels bebording.

Floor Witteman van Van Eijk: “We proberen zo goed als mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid van uw onderneming maar kunnen enige vorm van overlast door onze werkzaamheden niet uitsluiten.”

Om de materialen op te slaan en om veilig te kunnen werken zal de Heerenweg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Alleen noodzakelijk bestemmingsverkeer kan beperkt toegang verkrijgen.

Naar verwachting beginnen wij met de werkzaamheden op 6 januari. Deze nemen 5 tot 6 weken in beslag. E.e.a. onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld weersinvloeden.

Vragen en of opmerkingen: Floor Witteman verzoekt het door u ontvangen formulier met de informatie over de contactgegevens van uw onderneming in te vullen en per mail (fwitteman@vaneijkleiden.nl) toe te sturen. Floor Witteman: “Op die manier zijn de directe contactpersonen en gegevens van betreffende bedrijven bekend. Aan de hand daarvan neem ik contact op en plan een afspraak in om alles nog even door te nemen voordat de werkzaamheden starten. Als er daarna nog informatie verstrekt moet worden over de werkzaamheden doe ik dat per mail omdat ik dan directe contactgegevens heb.”

 

Straatverlichting

Gekoppeld aan de reconstructiewerkzaamheden die plaatsvinden aan de Ambachtsweg, Lageweg en Heerenweg – en straks ook op de andere delen op ’t Heen en tevens in Klei-Oost – wordt op de doorgaande wegen (niet de ventwegen en fietspaden) nieuwe armaturen (lantaarnpaalverlichting) geplaatst met CityTouch. Dit is een systeem dat fouten/storingen detecteert en er kan tevens mee gedimd worden. Met dit type verlichting bestaat de mogelijkheid om in één keer de gedimde toestand op te heffen; dit bijvoorbeeld i.v.m. een calamiteit.

De laatste weken is een aantal storingen aan de verlichting, c.q lantaarnpalen geconstateerd en door het parkmanagement bij de gemeente gemeld. Deze storing zijn in behandelijng bij Liander en worden z.s.m. verholpen.