Proactief opsporen van strafbare feiten

Algemeen


Sinds dit najaar is Vincent Scheurwater namens politie Eenheid Den Haag, team Katwijk-Noordwijk, actief op het gebied van ondermijning voor het grondgebied van gemeente Katwijk. De bedrijventerreinen zijn hierbij aangegrepen als vertrekpunt. Hij werkt daarmee samen met het Parkmanagement Katwijk. Ook heeft hij inmiddels contact met de namens het parkmanagement ingehuurde Huschka Beveiliger.

De in de regio Duin- en Bollenstreek wonende Vincent Scheurwater is formeel sinds november actief op de bedrijventerreinen in Katwijk om vormen van ondermijning tegen te gaan. “Zie mij als een speciale wijkagent voor het gebied,” benadrukt de voormalige hoofdagent, die deze taak lokaal uitoefent. “Officieel ben ik in dit gebied Senior GGP Ondermijning. Ondermijnende criminaliteit raakt betrouwbare ondernemers onder andere door oneerlijke concurrentie van ‘collega-ondernemers’ die producten onder de kostprijs verkopen en zo geld witwassen. Ook kan er brand- en ontploffingsgevaar ontstaan door hennepplantages en drugslabs en vindt er bedreiging en intimidatie plaats door ongure types die op vreemde tijden actief zijn. Vaak leidt dit tot verloedering van het bedrijventerrein waardoor uiteindelijk klanten of relaties wegblijven.”

Na de politieopleiding bekwaamde ik me verder door de Bachelor of Policing af te ronden. Deze Hbo-opleiding gekoppeld aan een langdurig werkervaring op straat en met diverse bureauwerkzaamheden geven met de ‘tools’ deze belangrijke taak uit te oefenen. Het betreft deels een vorm van preventie, maar vooral ook het proactief opsporen van strafbare feiten.”

Signaleren

“Het signaleren van mogelijk criminele activiteiten is een belangrijk aspect van het politiewerk. Dat signaleren gebeurt ook letterlijk in het gebied. Ik rijd rond, surveilleer, trek zaken na, ga bij bedrijven kijken en informeer me over allerlei zaken die op de bedrijventerreinen spelen. Belangrijk daarbij is de dagelijkse input van de beveiliger, maar ook signalen die ik krijg van de op de terreinen gevestigde ondernemers of – namens de ondernemers – het parkmanagement. Een manier om de ondermijning tegen te gaan, is de anonimiteit en de onzichtbaarheid van criminelen en hun activiteiten te verminderen. Het melden van deze activiteiten kan ook bij Meld Misdaad Anoniem.”

Momenteel brengt Vincent de bedrijfspanden in kaart en zoekt uit welke ondernemer er met welke activiteit gevestigd is. “Soms kom je onduidelijkheden tegen, tref je nooit iemand aan of zie je dat bijvoorbeeld de ramen permanent geblindeerd zijn. Dat kunnen redenen zijn om verder te zoeken of zaken te bespreken met de collega-wijkagenten. Onduidelijkheden of niet te verklaren zaken zie ik graag opgehelderd. Anders gaan we over tot een preventieve actie.”

Ondernemers die vragen hebben of iets willen doorgeven kunnen me bereiken via:

Vincent Scheurwater, Senior GGP Ondermijning / Bachelor of Policing,

Mobiel: 06–12667923,

Mail: vincent.scheurwater@politie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Scheurwater

Senior GGP Ondermijning / Bachelor of Policing