Poster-campagne zwerfafval

Algemeen


Met de gemeente is een aantal sluitende afspraken gemaakt over het tegengaan van zwerfafval op de bedrijventerreinen. In de vorige nieuwsbrief schreven we daar al over. Behalve het ontvangen van een bijna dagelijks overzicht van de stand van zaken en met name de acties die uitgevoerd zijn om de afval op de bedrijventerreinen tegen te gaan (-) is het parkmanagement ook een van de meldpunten. Deze maand start de gemeente met de poster-campagne om het zwerfafval tegen te gaan.

Ondernemers die vormen van overlast of zwerfvuil willen melden, kunnen dat doen bij de parkmanager. Dat kan middels een mail of een telefoontje. Belangrijk is ook dat schade of kapotte zaken in het openbare domein gemeld worden.

parkmanagement-posterzwerfafval.jpg

Met de beveiliger is in de overeenkomst afgesproken dat zij kapotte verlichting, schade aan de openbare weg en andere schades melden. Daardoor kan de gemeente snel zorgen voor herstel.

De gemeente is proactief bij het tegengaan van zwerfafval. Zij zorgt voor controlerondes en het actie ondernemen bij schades, kapotte zaken en vormen van afval in de openbare ruimte. Deze acties kunnen verdergaan dan het registreren en het aanspreken van de mogelijke vervuiler.

Een groot aantal ondernemingen ontvangt in deze periode de poster om zwerfafval tegen te gaan. Bent u ook een van de ontvangers: plaats de poster dan zichtbaar in uw bedrijf.