PMK werkt samen met opsporingsambtenaren bedrijventerrein

Algemeen


Het Parkmanagement Katwijk heeft het contact met de opsporingsambtenaren voor de bedrijventerreinen geïntensiveerd. De afspraak is gemaakt om direct contact te hebben indien de situatie dat noodzaakt en om eenmaal per kwartaal een schouw, samen met de politie, te doen van de bedrijventerreinen. Tegengaan van overlast, voorkomen van ‘verpaupering’, bestrijden van overlast door ongeoorloofd parkeren en het stallen van ongewenste objecten in de openbare ruimte spelen daarbij een rol. Lees verder

Het contact met de opsporingsambtenaren was al goed, maar wordt door de directe contacten alleen maar beter. Met een deels nieuwe bezetting van het aantal opsporingsambtenaren vond begin maart een kennismakingsbijeenkomst plaats op het kantoor van het parkmanagement. De afspraken werden daarbij nog eens doorgenomen en beoordeeld op efficiency en ter verbetering van de kwaliteit van de terreinen. Door deze afspraken zijn de lijntjes kort en kunnen ondernemers middels de parkmanager snel vragen doorspelen waarmee eventuele problemen opgelost worden.

Risicogebieden

Een onderdeel is de afspraak van een regelmatige schouw van de terreinen. De parkmanager, politiefunctionarissen en opsporingsambtenaar doen dat dan middels een fietstocht over de terreinen zodat risicogebieden in kaart komen en ongewenste zaken – fout of illegaal parkeren, vuilstort, etc. – geregistreerd zijn. Ook zijn de opsporingsambtenaren actief in het aanspreken van ondernemers of bezoekers van de terreinen, die in overtreding zijn.