Pmk treedt toe tot werkgroep Bedrijventerreinenstrategie

Algemeen


Eén van de bestuursleden van het parkmanagement treedt toe tot de werkgroep bedrijventerreinen Economie071. Daarmee heeft ook het parkmanagement invloed op de ontwikkelingen en is de vertegenwoordiging tussen Katwijk en bijvoorbeeld vertegenwoordigers namens de gemeente Leiden meer in evenwicht. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de zes deelnemende gemeenten, de gebiedsregisseur bedrijventerreinen Economie071, VNO-NCW West, Bedrijvig Leiden en een vertegenwoordiger van het programmabureau van Economie071.

 

De behoefte aan bedrijventerreinen in de 071-regio is voor de komende 10 jaar becijferd op 47,2 tot 63,5 hectare. Die ruimte is nodig voor uitbreiding van bestaande bedrijven, de vestiging van nieuwe en voor vervanging wanneer een bedrijventerrein transformeert naar woongebied.

Er is echter net genoeg aanbod, zo blijkt uit de gegevens van Economie071, om aan de vraag te voldoen. De regio-071 heeft zo’n 70 hectare bedrijventerrein. Een deel daarvan is direct beschikbaar en in bestemmingsplannen als bedrijventerrein aangewezen. Er zijn ook locaties die de bestemming bedrijventerrein, zoals op Plan Valkenhorst, kunnen krijgen. Deze locaties zijn nodig om in de vraag te kunnen voorzien.

De zes gemeenten in de regio spannen zich in om bepaalde locaties als bedrijventerrein te bestemmen, de ruimte op bedrijventerreinen intensiever in te richten en te gebruiken (zoals het onderdeel Challenge, waar het PMK in ’t Heen bij betrokken is). Dit betekent waar mogelijk uitbouwen in de hoogte en parkeren ondergronds, op daken of op een centrale plek.

Woningbouw

Lopende plannen voor woningbouw op bedrijventerreinen gaan door. Dit geldt voor de locaties ’t Ambacht, Katwijkerweg en Valkenburgseweg in Katwijk; Werninkterrein, Veilingterrein, Rooseveltstraat Trekvliet, Rooseveltstraat West en Lammenschans in Leiden en de Baanderij in Leiderdorp.

De gemeenten transformeren tot 2030 geen andere bedrijventerreinen dan bovengenoemde locaties. De hectares bedrijventerrein die plaatsmaken voor woningbouw moeten wel elders terugkomen. Deze compensatie wordt in eerste instantie gezocht binnen de gemeentegrenzen. Als dat niet lukt, dan binnen de regio-071.

De stuur- en werkgroep groep bedrijventerreinen ziet toe op uitvoering van de strategie. Ze bestaat uit de wethouders van de 071-gemeenten, namens Katwijks wethouder Knape, en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Van oudsher was dat voor Katwijk de KOV. Omdat ook voor ondernemers in ’t Heen en Klei Oost de beschikbaarheid van bedrijventerreinen van groot belang is, wilde het PMK een grotere betrokkenheid. Samen met de KOV maakt het PMK vanaf half november nu deel uit van de werkgroep. Op de bestuursvergadering van het PMK van 16 november wordt afgesproken welk bestuurslid tot de werkgroep toetreedt.

Uitgangspunt

Op de Leidse regio staat een grote druk: er moeten veel woningen bij, de infrastructuur moet beter, er is een grote vraag aan ruimte voor groen en recreatie, én er moet nog gewerkt kunnen worden. Wil de economie hier goed blijven draaien met voldoende banen is ruimte nodig: voor vestiging en uitbreiding van bedrijven. Zij zijn de motor voor werkgelegenheid in de regio. Daarom is er vanuit Economie071 het project Regionale Bedrijventerreinenstrategie.