PMK pakt kwaliteitsmelding bedrijventerrein op

Algemeen

De kwaliteit van het bedrijventerrein hangt ook sterk af met de wijze van onderhoud, zoals het opruimen van illegale vuilstort, het herstel van bijvoorbeeld kapotte lichten van lantaarnpalen en scheefliggende tegels op trottoirs en fietspaden. In opdracht van het Parkmanagement registreert Huschka Beveiliger dagelijks deze incidenten. Na recent overleg met de wijkagenten, beveiliger en het PMK pakt de parkmanager de dagelijkse registratie richting gemeente op, zodat het herstel voorspoedig verloopt.

De openbare ruimte op de bedrijventerreinen is vaak voor derden een plek om illegaal vuil te storten of objecten te dumpen. Het varieert daarbij van vuilniszakken tot elektrische gebruiksvoorwerpen zoals wasmachines en koelkasten. Bij grotere objecten is er niet alleen een vorm van overlast, maar bestaat er ook het risico dat vandalen voorwerpen door ruiten smijten of op privédelen van het terreinen achter laten.
Om de dagelijkse registratie door de beveiliger efficiënter te verwerken en vooral het herstel van kapotte verlichting en het weghalen van gevaarlijke objecten in de openbare ruimtes te versnellen, pakt het PMK de verwerking van de registratie op. De dagrapporten van de beveiliger blijken niet door de gemeente handmatig verwerkt te kunnen worden in het gemeentelijke registratiesysteem voor de diverse diensten.
In overleg met wijkagenten en beveiliger concludeerde het PMK de dagrapporten dan maar zelf om te zetten tot formele meldingen in het Fixi-Meldsysteem van de gemeente. Weliswaar een extra administratieve handeling, maar het levert daardoor een hogere zekerheid op dat snel herstel volgt.

Melding

De dagrapporten van Huschka Beveiliger analyseert het PMK dagelijks en vanaf januari zet de parkmanager deze analyse ook formeel in het gemeentelijke registratiesysteem. Daarnaast controleert het PMK de mate en wijze van uitvoering. Een stap die leidt tot een hogere kwaliteit van de terreinen.
Ondernemers die melding van vuilstort willen doen, of andere schades waarnemen, kunnen die per mail doorgeven aan de parkmanager. Adresgegevens: zie site parkmanagementKatwijk.nl .Daarnaast kan een ondernemer zelf de melding direct doen in het Fixi-meldsysteem van de gemeente Katwijk.