PMK kiest voor een integrale aanpak parkeren

Algemeen


Kiezen voor een integrale aanpak is het uitgangspunt van het Parkmanagement zodra het gaat om de invoering van parkeerbeleid op de bedrijventerreinen. Dit is het resultaat van het overleg dat bestuursleden van het Parkmanagement, aangevuld met een groepje ondernemers die in ’t Heen gevestigd zijn, hadden met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Katwijk. Concreet betekent dit aandacht voor een vergunningenstelsel voor het parkeren van vrachtwagens, maar vooral ook uitbreiding van de parkeercapaciteit op de bedrijventerreinen. Dit laatste zowel voor vrachtauto’s als personenvervoer.

In Katwijk gelden vormen van gereguleerd parkeren. Voor de uitvoering op de bedrijventerreinen, en dan met name het bedrijventerrein ’t Heen, voert het Parkmanagement hierover overleg. Omdat het ’t Heen een vrij open terrein is en daarbij een collectieve beveiliging geldt, nam de parkeerdruk door vrachtauto’s de laatste jaren toe. Ondernemers uit buurgemeenten, waar al een vorm van vergunningenstelsel was – met soms bedragen van honderden euro’s op jaarbasis – weken uit naar onze terreinen waar het parkeren gratis was en er toezicht plaatsvindt.

Het bestuur van het PMK vroeg een aantal ondernemers aan te schuiven in het overleg zodat ook hun mening meegenomen werd. De verkenning gaat nu uit van een zogenaamde integrale aanpak: eerst een totaal en samenhangend pakket uitwerken, voordat het gedeeld wordt met de ondernemers op de bedrijventerreinen. Uiteindelijk leidt het tot een parkeerbeleid dat past bij de hier gevestigde ondernemers, de gemeentelijke uitgangspunten en recht doet aan de opzet van het terrein: ondernemingen voor handel, dienstverlening en industrie met mogelijkheden voor vestigingen van detailhandel aan  de zuidkant van het terrein.

Aanpak

Gedacht wordt daarbij aan parkeren op eigen terrein van een onderneming, zoals de vestigingsvoorwaarden bepalen, het gereguleerd parkeren van vrachtverkeer voor ondernemers die op ’t Heen gevestigd zijn – met een vergunning – en voldoende parkeercapaciteit. Voor dit laatste gaf het PMK een aantal plekken aan waar de capaciteiten vergroot kan worden, of het gebied daartoe ingericht kan worden.

Dat geeft ook het laatste deel aan van een integrale aanpak: de revitalisering van het bedrijventerrein, waarbij de verbeterslag van straten, zoals eerder bij de Heerenweg en Lageweg, doorgevoerd wordt. In het overleg van 19 februari aanstaande met de wethouder staat ook dit laatste punt geagendeerd.