Planning werkzaamheden wegen

Nieuwsbrief Oktober 2019 Algemeen

Ton Lammers en Peter Jongejan overhandigden names het parkmanagement een bloementje aan Ton Mooijekind van de gemeente Katwijk en projectleider Floor Witteman van Van Eijck.


De werkzaamheden op het bedrijventerrein ’t Heen aan de wegen en fietspaden zijn een nieuwe fase ingegaan. Om veilig te kunnen werken en de bedrijven op het bedrijventerrein bereikbaar te houden, is tot begin december op de Ambachtsweg en het aansluitende deel Lageweg éénrichtingsverkeer ingesteld. Het bestuur van het Parkmanagement complementeerde inmiddels de betrokkenen van de gemeente en het aannemersbedrijf Van Eijk Infra- en Milieutechniek met de zorgvuldige werkwijze sinds de start van het project.

 

De werkzaamheden aan de fietspaden, parkeerplaatsen en uitritten aan de Ambachtsweg en de daaraan liggende kruisingen op het bedrijventerrein ’t Heen zijn nagenoeg gereed. Een proces dat prima verliep, uitstekend gecommuniceerd werd en weinig overlast betekende voor de betrokken ondernemers. Vandaar dat Ton Lammers en Peter Jongejan namens het bestuur van het Parkmanagement Katwijk de betrokkenen een bloemetje overhandigde en bedankte voor hun inzet. Het betrof hier uitvoerder Martin Frölich en Floor Witteman van Van Eijk Infra- en Milieutechniek b.v. uit Leiden en de projectleider van de gemeente Ton Mooijekind. Coördinerend ambtenaar Francisco Grant kon niet aanwezig zijn en kreeg het bloemetje op kantoor aangeboden.

 

Werkzaamheden

Tot vrijdag 6 december vinden werkzaamheden plaats langs de hoofdrijbaan Ambachtsweg en Lageweg. Bij de Lageweg gaat het om het gedeelte tussen de rotonde N206 en de Blekerstraat/Lijnbaanstraat. In eerste instantie worden de langsparkeervakken vanaf de Blekerstraat en de Ambachtsweg (aan de panden met een even nummer) onderhanden genomen en vervolgens de oneven zijde vanaf het tankstation terug naar de Lijnbaanstraat. De aan deze wegen gevestigde ondernemers zijn daarover inmiddels geïnformeerd.

Om de werkzaamheden veilig te kunnen verrichten maar toch de bedrijven bereikbaar te houden, is door de gemeente een eenrichtingsverkeer ingesteld op de Ambachtsweg en het aansluitende deel Lageweg.

Men kan met de auto vanaf de Hoorneslaan wel het bedrijventerrein in rijden, maar zal het ’t Heen moeten verlaten via de Lageweg/Noordwijkerweg. Uiteraard geldt dit niet voor fietsers en voetgangers. Zij kunnen het werkvak ongehinderd passeren.

 

Hierbij kort samengevat:

  • Tot nu toe 50% van de AW en de LW gereed.
  • In de weken 42-49 (maandag 14 oktober – vrijdag 6 december 2019) vinden werkzaamheden plaats langs de hoofdrijbaan Ambachtsweg en Lageweg tussen de rotonde N206 en de Blekerstraat/Lijnbaanstraat.
  • Eerst worden de langsparkeervakken vanaf de Blekerstraat Ambachtsweg even zijde onderhanden genomen en vervolgens de oneven zijde vanaf het tankstation terug naar de Lijnbaanstraat.
  • Om steeds veilig te kunnen werken en de bedrijven en het bedrijventerrein bereikbaar te houden wordt er op de Ambachtsweg en het aansluitende deel Lageweg een éénrichtingsverkeersituatie ingesteld. Er wordt dus steeds een helft van de rijbaan beschikbaar gehouden voor verkeer.
  • De rijrichting is altijd van het Centrum (Hoorneslaan) richting de Lageweg.
  • Men dient de wijk ’t Heen te verlaten via de Lageweg/Noordwijkerweg.
  • Fietser en Voetgangers kunnen het werkvak ongehinderd passeren.

 

Bekijk hier de PDF met details.