Parkmanagement werkt voor u

Nieuwsbrief Oktober 2019 Algemeen

Dit nummer geeft informatie over de algemene ledenvergadering van het Parkmanagement in oktober, de voortgang van het werk aan de wegen en het waarom het Parkmanagement tegen de komst is van een restaurant, de vestiging van de Kringloopwinkel noordelijk van de Ambachtsweg en het huisvesten van bewoners die voor overlast zorgen in de woonkern van het dorp. De informatie lijkt ons relevant voor alle ondernemers die gevestigd zijn in ’t Heen en Klei Oost. De volgende nieuwsbrief verschijnt eind november.