Parkmanagement volgt proactief de duurzaamheidsdiscussie

Algemeen


Het Parkmanagement ondersteunt de duurzaamheidsagenda van de gemeente. Daarbij vinden we dat de plannen en initiatieven voor de ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost samen met het Parkmanagement ontwikkeld dienen te worden. Dat is niet alleen praktisch, maar tevens de meest kansrijke route. Ook wij werken aan verduurzamen en daarmee het toekomstgericht ondernemen.

Het Parkmanagement is betrokken bij allerlei initiatieven, zoals de duurzaamheidsagenda en de nieuwe economische agenda voor Katwijk. De invullingen van de duurzaamheidsagenda van de gemeente gaan uit van allerlei initiatieven richting duurzame energie en veranderingen in onze mobiliteit. Veel ondernemers volgden de tips op na de mede door het parkmanagement geïnitieerde energiemonitoring, zoals vormen van isolatie en het gebruiken van zonnepanelen. We zijn eveneens betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van buurtstroom en vormen van collectieve energie-inkoop; in dit geval groene stroom.

Daarnaast bepleiten we het gescheiden afval inzamelen en daarbij gebruik kunnen maken van de gemeentelijke milieustraat. Tenslotte bepleiten en faciliteren we het fietsen, de inzet van elektrisch rijden en – door slim clusteren – het verminderen van de pakketpost.

Aardgasvrij

Een ambitie van de gemeente is het afsluiten van aardgas in bepaalde wijken. Het effect van dit aardgasvrije beleid onderzoekt de gemeente ook voor het ’t Heen. We volgen nauwgezet deze vraagstukken en discussies. En het beantwoorden van de vraag, of en in hoeverre daardoor de productie bij bepaalde bedrijven gewaarborgd blijft.

investering melden 2.jpg

In dat kader kijken we ook naar het ver-groenen van de daken. Een dubbelslag waardoor bedrijven beter isoleren en het water opvangen dat daarmee langer vastgehouden wordt. Die wateropslag trouwens en het beschikbaar houden van water is eveneens een zorgpunt waar we in meedenken. De weersveranderingen voorspellen – en iets merken we daarvan nu al – het vaker voorkomen van slagregens en droogteperioden. Daarop moeten we antwoorden vinden.

Investeringen

Wat we met deze voorbeelden aangeven – en het rijtje kan nog aangevuld worden – is dat we het samen moeten doen. De ondernemers zijn niet alleen bereid, maar vaak ook voortrekker. Zeker als het gaat om het invoeren van innovatieve processen. En ondernemers zijn nodig vanwege de hoge investeringen die gepaard gaan met duurzame processen.

Vandaar de betrokkenheid bij het bestuur van het Parkmanagement voor deze onderwerpen, het volgen van de gemeentelijke discussie en de interesse voor de nieuwe ontwikkelingen die de markt bieden.