Parkeerbeleid en handhaven gespreksonderwerp voor PM

Algemeen


De parkeersituatie op de bedrijventerreinen veroorzaakt regelmatig vormen van irritatie. Uit gesprekken die het parkmanagement voerde met ondernemers op de terreinen blijkt dat het te maken kan hebben met onduidelijke situaties, een inrichting van de wegen die nog stamt van veertig jaar geleden en toe zijn aan aanpassing en een gemis soms aan handhaving. Het PM bracht de visie in voor het nieuwe parkeerbeleid en opent het gesprek 9 juli opnieuw hierover met de gemeente. De bedoeling is te komen tot een beleid dat zowel de gemeente als de ondernemers op de bedrijventerreinen past.

De gemeente zit in de afrondende fase van een nieuw parkeerbeleid. Dat gaat ook gelden voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Het PM was betrokken bij de verkenning opzet parkeerbeleid. Het betreft een participatieproces, waarbij het PM onvoldoende terugzag van de opmerkingen en aanbevelingen die voor een parkeerbeleid meegegeven zijn. Het PM sprak in het overleg eind juni met wethouder Knape een extra overleg met de verantwoordelijke ambtenaren op 9 juli af. Het PM zal dit overleg gebruiken om het beleidsvoorstel aan te scherpen.

Ergernis

Parkeerproblematiek is een van de grootste ergernissen bij veel ondernemers op de bedrijventerreinen. Het PM heeft dat in het overleg geïllustreerd met een aantal voorbeelden (Rijnlandkade, Scheepmakerstraat, overlast leaseauto’s, handelaren die autoverkoop op ‘straat’ organiseren, geen vormen van handhaving). Daarbij constateert het PM, ook na gesprekken met diverse ondernemers, dat ondernemers steeds vaker zelf ‘initiatieven’ gaan nemen (plaatsen van obstakels op de openbare weg), of zeggen daarom te verdwijnen uit ’t Heen (ondernemers uit de Scheepmakerstraat).

Het PM vindt een goed, gedragen en handhaafbaar parkeerbeleid belangrijk. Daarbij is handhaving een issue dat binnenkort in een overleg met de burgemeester en het bestuur van het parkmanagement apart geagendeerd wordt. Kortom: dit onderwerp krijgt binnenkort een vervolg.