Parkeerbeleid bedrijventerreinen

Algemeen


De gemeente heeft een nieuw parkeerbeleid in voorbereiding, dat ook geldt voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. In het voorbereidingstraject sprak het bestuur mee. Het Parkmanagement heeft daarnaast zijn opvatting verwoord in een notitie, die begin oktober met de specifiek deskundige ambtenaren besproken wordt. Het gemeentebestuur neemt de mening van het Parkmanagement mee bij de daadwerkelijke invoering van het parkeerbeleid op de bedrijventerreinen.

De invoering van een nieuw parkeerbeleid zit in de laatste fase voor de daadwerkelijke uitvoering. Nadat het bestuur betrokken was bij de voorbereiding besloot voorzitter Henk Oostingh medio juni een extra bijeenkomst te houden met de ambtenaren die het parkeerbeleid voorbereiden. De conceptnota van de gemeente was daarbij het uitgangspunt. Een notitie die, aldus de mening van het Parkmanagement, volop mogelijkheden biedt, maar specifiek voor ’t Heen en Klei Oost een nog verdere uitwerking vereist.

Om de discussie te voeden schreef het Parkmanagement een Notitie Parkeerbeleid, (zie de vorige digitale nieuwsbrief) die ingaat op specifieke situaties en ontwikkelingen op de bedrijventerreinen. Het bestuur van het Parkmanagement won daartoe informatie in bij een groot aantal ondernemers en bezocht plekken op het terrein, waar ondernemers parkeerproblematiek signaleerden.

Oplossingen

Het bestuur constateerde dat de in de gemeentelijke nota aangereikte middelen, kapstokken bieden om te komen tot een efficiënt en regulerend beleid. Bij de uitvoering van het beleid zal gekeken moeten worden naar delen van het terrein. Een overkoepelend geldend parkeerbeleid past derhalve niet.

Het bedrijventerrein ’t Heen ontstond in het verleden als vestigingsplaats voor bedrijven die vaak georiënteerd waren op de maakindustrie. In die tijd was een vestiging van een op zichzelf staande kantoorlocatie niet toegestaan.

Het bedrijventerrein had in aanvang een regionale functie voor de Duin- en Bollenstreek. De gedachte hierbij was dat de medewerkers uit Katwijk met de fiets en uit de regio deels met de fiets of met het openbaar vervoer zouden komen. Deze gedachte blijkt uit de inrichting van het industrieterrein ’t Heen met een beperkte mogelijkheid tot parkeren en het ontbreken van (kleinschalige) parkeerterreinen voor de medewerkers van een bedrijf.

Doordat de gemeente in de laatste decennia afweek van de gemaakte afspraken qua vestigingsbeleid, vestigden zich bedrijven die de parkeerdruk ophoogden (denk aan de Kringloopwinkels). Het eveneens toestaan van sportscholen en meerdere kleinere automobielbedrijven verspreid over de bedrijventerreinen en vormen van detailhandel anders dan aan de Ambachtsweg of het zuidelijk deel daarvan, leidde tot een toename in parkeerdruk.

Voorstel

Het bestuur van het parkmanagement bracht beargumenteerd in zijn Notitie Parkeerbeleid de volgende punten in, die nu in de discussie met de gemeente aan de orde zijn:

  • Afsluiten van het huidig gemeentelijk parkeerterrein voor vrachtwagens van elders en alleen toegankelijk maken voor aangesloten bedrijven middels een pas, gekoppeld aan kentekenregistratie;
  • Invoeren van betaald parkeren voor bepaalde gebieden/type voertuigen en in een regionale afstemming;
  • Parkeerverbod vrachtwagens met mogelijkheid van ontheffing;
  • Zoeken/creëren naar, indien benodigd, meer parkeergelegenheid in omliggende gemeente, desnoods met een medefinanciering van bedrijven die de plekken gebruiken;
  • Handhaven en controle op geparkeerde vrachtwagens.