Parkeerbeleid bedrijventerrein in ontwikkeling

Algemeen


De gemeenteraad van Katwijk gaf goedkeuring aan het door het college van Burgemeester en Wethouders voorgestelde parkeerbeleid voor de bedrijventerreinen. Momenteel wordt dit beleid uitgewerkt naar praktische regels en voorstellen. Het bestuur van het parkmanagement praat mee over de ontwikkeling van deze uitvoering van het beleid. Ook leverde het PMK vooraf voorstellen in voor het beleid. De voorbereidingen voor het nieuwe parkeerbeleid worden dit jaar afgerond.

Een onderdeel van het nieuwe parkeerbeleid is het reguleren van het parkeren door vrachtauto’s. Voor de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost geldt dat er regelmatig vormen van hinder plaatsvindt door geparkeerde vrachtauto’s. Vooral vrachtwagen die pas in de loop van de dag vertrekken en daardoor plekken innemen van medeweerkers van ondernemingen die voor 8.30 uur starten. Daarnaast trekken de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost vrachtwagens aan van ondernemingen uit omliggende gemeenten, doordat hier en beveiliging plaatsvindt en nog gratis parkeren geldt. In de gemeente Noordwijk zijn de kosten voor een vergunning om een vrachtwagen te parkeren gefaseerd, maar al snel ruim boven de 1000 euro. Op Katwijks terrein te gaan staan, is dan aantrekkelijk. Daarbij komt dat ’t Heen en Klei Oost bewaakt worden door de surveillanten van Huschka Beveiligers.

Vergunningenstelsel

De gemeente Katwijk wil nu ook met een vergunningenstelsel gaan werken voor lokale ondernemers die hun vrachtwagen op de openbare weg op de bedrijventerreinen parkeren. Het gaat vooralsnog om een laag tarief, omdat bij een vergunningstelsel de kosten voor handhaven en administratieve kosten (deels`) verrekend moeten worden met die vergunningen.

Over de uitvoering spraken bestuursleden van het PMK op 24 augustus in het gemeentehuis voor de eerste keer met de ambtelijke organisatie. Afgesproken is dat de klankborgroep uitgebreid wordt met ondernemers (of 1 ondernemer) uit de andere Katwijks bedrijventerreinen (niet de winkelgebieden). Het PMK doet daarvoor een voordracht.

De eerstvolgende keer van overleg is begin september, zodat tijdens de bestuursvergadering van het bestuur PMK van 6 september aanstaande een eerste schets parkeerbeleid bedrijventerreinen besproken kan worden.

Foto: Overleg parkeerbeleid bedrijventerreinen met op de foto 1 van de bestuursleden van het PMK: Ton Lammers.