Overlegvormen met gemeente Katwijk

Algemeen


In het reguliere overleg met de gemeente sprak het bestuur PMK over de voortgang van het parkeerbeleid, de gewenste vervolgstappen reconstructiewegen plus de mogelijkheid de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen en daarmee ruimte te winnen voor (nieuwe) bedrijfsactiviteiten. Ook in het overleg in het kader van de Challenge, het in de regio creëren van extra ruimte voor bedrijfsvestiging, kwam onder andere de relatie regelgeving en kansen voor ondernemers aan de orde.

Het Parkmanagement is van mening dat regelgeving reëel moet zijn en niet de kansen voor een succesvol ondernemerschap in de weg moet zitten. De verplichting bijvoorbeeld om nu met vrachtwagens te kunnen keren op eigenterrein, is ongepast en beperkt ondernemers om een voldoende percentage van de bedrijfskavel te bebouwen.

Challenge

De beschikbare grond in onze regio is schaars. Willen we de economische voortgang veiligstellen, moet het PMK in gesprek gaan met lokale overheden en zoeken naar oplossingen om grond beschikbaar te krijgen voor gewenste nieuwe activiteiten of de noodzakelijke uitbreiding van bestaande ondernemingen. Om die reden praat het PMK mee om te komen tot een verkenning hoe delen van de bedrijventerreinen gerenoveerd kunnen worden – met daardoor het realiseren van extra ruimte – of dat vormen van ‘inbreien’ mogelijk zijn door ondernemers de kansen te bieden meer de hoogte in te gaan. Zo kunnen hoger gebouwde panden ontstaan met meerdere bedrijfstypen of activiteiten daarin gehuisvest. Dat vergt enerzijds het kritisch gaan kijken naar de bestaande regelgeving, het vestigingsbeleid en de infrastructuur, en daarmee ondernemers kansen te bieden om hun bedrijf anders te structureren of in te richten. Per saldo levert dat oppervlakte op, dat benut kan worden voor bedrijfsactiviteiten.

Het bedrijventerrein ’t Heen ontstond vanaf de zeventiger jaren in de vorige eeuw. Door nu meer ruimte te bieden aan ondernemers om hoger te bouwen en de regelgeving te actualiseren, groeien er kansen voor ondernemingen. Bepaalde delen van het terrein lijken inmiddels gedateerd qua inrichting en toegestane vestigingsvormen. Om die reden wordt er een verkenning gemaakt wat gewenst en eventueel extra mogelijk is op ’t Heen.