Overleg met wethouder Knape

Algemeen


Het dagelijks bestuur van het PMK voert maandagmiddag 19 september overleg met wethouder Knape. Aansluitend aan het overleg is er een bedrijfsbezoek bij Liften- en Machinefabriek Lakeman aan de Lageweg in het bedrijventerrein ’t Heen. Ondernemers die agendapunten voor dit overleg willen indienen doen dat bij de parkmanager.

Het overleg met de wethouder vindt tenminste zesmaal per jaar plaats. De agenda van het overleg van 19 september betreft de bezwaarprocedure door het PMK tegen de vestiging van een Kringloopwinkel in de Taanderstraat, de betrokkenheid van het PMK bij de regionale bedrijventerreinenstrategie, de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die ondernemers door gemeentelijke beleid op ’t Heen en of Klei Oost raken, ongewenste en in de ogen van het bestuur PMK ongeoorloofde bewoning van bedrijfspanden in ‘t Heen of Klei Oost, de parkeerproblematiek inclusief overlast en handhaven, de beveiliging en tenslotte de ontwikkelingen onderwijs-arbeidsmarkt.

Agendapunten aanbrengen

Mochten ondernemers die in ’t Heen en/of Klei Oost gevestigd zijn aanvullende opmerkingen of agendapunten hebben, dan kan men contact opnemen met de parkmanager: info@parkmanagementkatwijk.nl

In de eerstvolgende digitale nieuwsbrief verschijnt een verslag van deze bijeenkomst. Dat geldt ook voor het bedrijfsbezoek aan ‘Lakeman Liften’. Directeur Joop Lakeman geeft een korte presentatie van het bedrijf, een overzicht van eventuele knelpunten en reflecteert op het gevestigd zijn in ‘t Heen.