Overeenkomst verlengd met beveiliger Huschka

Algemeen


Met Huschka Beveiligers is de overeenkomst over hun inzet bij de collectieve beveiliging voor een jaar verlengd. De nieuwe overeenkomst loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. In de overeenkomst is een optie tot verlenging na 2019 opgenomen. Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk wil het komend jaar gebruiken om de aard en opzet van de collectieve beveiliging te evalueren en eventueel uit te breiden met meer slimme en innovatieve mogelijkheden tot beveiliging. Ook het tegengaan van freerider-gedrag, het wel profiteren maar niet meebetalen aan het collectief, wordt een speerpunt.

Het tegengaan van het zogenaamde ‘freerider-gedrag’, namelijk het wel profiteren maar niet mee betalen aan het collectief, is voor het komend jaar een belangrijk punt van inzet van de beveiliger en het Parkmanagement. Daarnaast is het invoeren van camerabewaking, in samenspraak met de gemeente Katwijk, een van de opties die uitgewerkt wordt. Medio december komen de gemeente Katwijk, de parkmanager en Huschka Beveiligers met een aantal aanbevelingen en een kostenindicatie.

parkmanagement-katwijk-huschka-beveiliging.jpg

Verkenning

De prima inzet de laatste jaren van de collectieve beveiliging leidt tot een relatief laag incidentenpatroon op de bedrijventerreinen. Hierin dient echter volgens het bestuur de vinger aan de pols gehouden te worden. Vandaar het verkennen van meerdere (maar wel betaalbare) alternatieve of aanvullende mogelijkheden.

Een doorn in het oog bij deze collectieve aanpak is het duikgedrag van een aantal ondernemers, die wel profiteren van de beveiliging maar er niet aan meebetalen. Komende maanden zullen zij op dit gedrag aangesproken worden. Het zogenaamde freerider-gedrag wordt gezien als het bewust misbruik maken van de positieve inspanning/bijdrage van de ‘buurman’.