Overeenkomst collectieve beveiliging voor de komende drie jaar getekend

Algemeen


Namens het PMK ondertekende voorzitter Henk Oostingh de overeenkomst voor de collectieve beveiliging, voor de terreinen ’t Heen, Klei Oost (gemeente Katwijk) en ‘s Gravendijck (gemeente Noordwijk) met Huschka Beveiligers. Deze beveiliging gebeurt door vormen van surveillance en gerichte toezicht. Een nieuwe overeenkomst was nodig omdat het PMK de duur van een overeenkomst beperkt tot maximaal drie jaar, met een optie tot verlengen. Daaraan zijn kwaliteitseisen gekoppeld. De vorige overeenkomst verliep deze zomer.

Emill de Waal, algemeen directeur van Huschka Beveiligers gaf aan blij te zijn met het vertrouwen van de belangenvereniging voor ’t Heen en Klei Oost, het parkmanagement, die ook de collectieve beveiliging voor ’s Gravendijck aanstuurt. Dit omdat het geografisch om een aanpalend gebied gaat en het inbrekersgilde en vandalen zich niet bekommeren om gemeentelijke grenzen.

De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf 1 juli 2022, met een optie op nogmaals twee jaar. De inzet van de beveiliger is gedefinieerd op ongeveer 65 uur per week. Voorzitter Henk Oostingh benadruk dat de overeenkomst het collectieve deel van de beveiliging van de terreinen betreft en niet gaat om individuele (aanvullende) afspraken die ondernemers kunnen maken met de beveiliger. Wel krijgen ondernemers die deel uitmaken van het collectief een substantiële korting op aanvullende (additionele) diensten.

Daarnaast geldt dat er ook een korting wordt doorgevoerd aan de leden over het collectieve deel van de beveiliging die gevestigd zijn binnen de gemeente Katwijk. Het betreft een korting van 30% per lid op het collectieve deel. Deze korting wordt doorgevoerd in de facturering die de ondernemers medio juli ontvingen.

Zichtbaar

De zichtbare en actieve aanwezigheid van de beveiliger bevordert de veiligheid en beperkt vormen van diefstal, vandalisme en samenscholing. Hiermee vergroot de kwaliteit van het bedrijventerrein. Tijdens de dagelijkse surveillance draagt de surveillant van Huschka Beveiligers zorg voor:

De algemene veiligheid in het gebied;

Bestrijden van vormen van inbraak en/of insluiping;

Het voorkomen van overlast;

Het tegengaan van vormen van vandalisme;

Controle objecten op eventuele openstaande deuren en ramen;

Signaleren van brandrisico en eventuele braakschade.

Controle op functioneren straatverlichting;

Illegale stort van afval op openbare wegen.

Onvolkomenheden die de surveillanten op de terreinen constateren, meldt de parkmanager bij het informatiepunt van de gemeente Katwijk (Fixi).

De surveillant rapporteert naar de ondernemer (klant) en de parkmanager wat de waarnemingen en ondernomen acties waren. In het algemeen handelt hij minder urgente bijzonderheden ter plaatse zelfstandig af, behalve als de opdrachtgever aangaf dat hij daarvan direct in kennis wenst te worden gesteld, of, indien Huschka contact met de opdrachtgever noodzakelijk acht.

 

Beschikbaarheid

Huschka Beveiligers heeft buiten de kantoortijden altijd minimaal vier surveillancewagens rijden in Leiden en omgeving (straal van 25 kilometer). Op werkdagen rijden er 15 surveillanceauto’s en in het weekend standaard 6, om de kwaliteit en de aanrijtijden te borgen. Voor het gebied ’t Heen, Klei Oost, ’s Gravendijck wordt een extra surveillancewagen ingezet. Deze draagt expliciet de verantwoording voor het collectief PMK. De surveillancewagen die op het collectief rijdt moet vanwege zijn beperkte werkgebied een aanrijtijd van maximaal 6 minuten kunnen halen.

Huschka kan 24 uur per dag aantonen waar en wanneer de surveillant op het terrein geweest is en met welke snelheid gereden wordt/werd. Daarnaast zijn op strategische punten NFC-chips geplaatst. In combinatie met hun telefoons en software is het voor de surveillant mogelijk zijn rondes real-time te registreren. Deze rondes zijn voor zowel de opdrachtgever, de parkmanager en uiteraard de teamleider van Huschka direct zichtbaar op de portal.

Wanneer de mobiel surveillant na een alarmmelding of waarneming op locatie komt, ontvangt de pandeigenaar per mail een alarmbriefje waarop de bijzonderheden na te lezen zijn. Dit alarmbriefje wordt automatisch opgeslagen in TRNSPRNT. Mocht er naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen zijn, dan kan men mailen of tijdens kantoortijden bellen met het algemene nummer.

Incidenten afgelopen weken

Het aantal incidenten in de periode van begin juli tot 1 september bedroeg: 62x. Het betrof onder andere 8 x een openstaand hek, 28 panden met openstaande ramen, 7 x verdacht voertuig, 10 x een alarmmelding, een knokpartij en een illegale wegrace. Opvallend vaak stonden ramen, deuren of hekwerken open. De warme zomerdagen zijn daar deels debet aan.