Overeenkomst collectieve beveiliging voor de komende drie jaar getekend

Geplaatst op: 27 juli 2022

Algemeen


Namens het parkmanagement Katwijk ondertekende voorzitter Henk Oostingh de overeenkomst voor de collectievebeveiliging, voor de terreinen ’t Heen, Klei Oost (gemeente Katwijk) en ‘s Gravendijck (gemeente Noordwijk) met Huschka Beveiligers. De beveiliging gebeurt door vormen van surveillance en gerichte toezicht. Een nieuwe overeenkomst was nodig omdat het PMK de duur van een overeenkomst beperkt tot maximaal drie jaar met een optie tot verlengen. Daaraan zijn kwaliteitseisen gekoppeld. De vorige overeenkomst verliep deze zomer.

Emill de Waal, algemeen directeur van Huschka Beveiligers gaf aan blij te zijn met het vertrouwen van de belangenvereniging voor ’t Heen en Klei Oost, het parkmanagement, die ook de collectieve beveiliging voor ’s Gravendijck aanstuurt.

Dit omdat het geografisch om een aanpalend gebied gaat en het inbrekersgilde en vandalen zich niet bekommeren om gemeentelijke grenzen. De nieuwe overeenkomst geldt voor een periode van drie jaar, gerekend vanaf 1 juli 2022, met een optie op nogmaals twee jaar.De inzet van de beveiliger is gedefinieerd op ongeveer 65 uur per week. Voorzitter Henk Oostingh benadruk dat het om het collectieve deel gaat van de beveiliging van de terreinen en niet om individuele afspraken die ondernemers aanvullend kunnen maken met de beveiliger. Wel krijgen de ondernemers die deel uitmaken van het collectief een substantiële korting op deze aanvullende (additionele) diensten. Daarnaast geldt dat er ook een korting wordt doorgevoerd aan de leden over het collectieve deel van de beveiliging die gevestigd zijn binnen de gemeente Katwijk. Het betreft een korting van 30% per lid op het collectieve deel. Deze korting wordt doorgevoerd in de facturering die de ondernemers medio juli ontvangen.

Zichtbaar

Door de zichtbare en actieve aanwezigheid van de beveiliger wordt de veiligheid bevorderd en worden vormen van diefstal, vandalisme en samenscholing beperkt. Hiermee vergroot de kwaliteit van het bedrijventerrein. De surveillant voert dagelijkssurveillance uit. Tijdens de surveillance draagt de surveillant van Huschka Beveiligers zorg voor:

De algemene veiligheid in het gebied;

Bestrijden van vormen van inbraak en/of insluiping;

Het voorkomen van overlast;

Het tegengaan van vormen van vandalisme;

Controle objecten op eventuele openstaande deuren en ramen;

Signaleren van brandrisico en eventuele braakschade.

Controle op functioneren straatverlichting;

Illegale stort van afval op openbare wegen.

De gemeentelijke aspecten meldt de parkmanager namens Huschka Beveiligers via een alarmmelding bij het informatiepunt van de gemeente Katwijk (Fixi). De surveillant rapporteert naar de ondernemer (klant) en de parkmanager wat de ondernomen acties waren. In het algemeenhandelt de mobiele surveillant minder urgente bijzonderheden ter plaatse zelfstandig af. Als een calamiteit wordt geconstateerd waarvan de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij terstond van in kennis wenst te worden gesteld (hetgeen moet blijken uit de met de opdrachtgever overeengekomen werkinstructies of uit de bij de meldkamer van Huschka c.q. externe meldkamergeregistreerde gegevens) of, indien de mobiele surveillant contact met de opdrachtgever noodzakelijk acht, zal de mobiele surveillant de meldkamer van Huschka of de externe meldkamer daarvan op de hoogte stellen. Daarmee vindt tevens registratieplaats, die achteraf besproken wordt in het overleg met parkmanager en/of politie.

Beschikbaarheid

Huschka Beveiligers heeft buiten kantoortijden altijd minimaal vier surveillancewagens rijden in Leiden en omgeving (straal van 25 kilometer). Op werkdagen rijden er 15 surveillanceauto’s en in het weekend standaard 6, om de kwaliteit en de aanrijtijden te borgen. Voor het gebied ’t Heen, Klei Oost, ’s Gravendijck wordt een extra surveillancewagen ingezet. Deze draagt expliciet de verantwoording voor het collectief BHVK. Mocht deze auto i.v.m. een calamiteit vast staan dan kan hij altijd terugvallen op zijn collega’s. De surveillancewagen die op het collectief rijdt moet vanwege zijn beperkte werkgebied een aanrijtijd van maximaal 6 minuten kunnen halen.

Beveiliger

Controle op aanwezigheid

Huschka Beveiligers kan 24 uur per dag aantonen waar en wanneer de surveillant op het terrein geweest is en met welkesnelheid aldaar gereden wordt/werd, waarbij Huschka Beveiligers kan aantonen of de surveillant functioneel gebruik of misbruik maakt van zijn dienstauto. Daarnaast plaatsen zij op strategische punten NFC-chips. In combinatie met hun telefoons en software is het voor de surveillant mogelijk zijn rondes real-time te registreren. Deze rondes zijn voor zowel de opdrachtgever, de parkmanager en uiteraard de teamleider van Huschka direct zichtbaar op de portal.

Wanneer de mobiel surveillant na een alarmmelding of waarneming op locatie komt, ontvangt de pandeigenaar per mail een alarmbriefje waarop de bijzonderheden na te lezen zijn. Dit alarmbriefje wordt automatisch opgeslagen in TRNSPRNT. Mocht er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen zijn, dan kan men mailen of tijdens kantoortijden bellen met het algemene nummer. De teamleider zal de vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.