Overeenkomst beveiliging bedrijventerreinen met Huschka Beveiliger verlengd

Algemeen


Huschka Beveiligers zal ook de komende twee jaar de terreinen ’t Heen, Klei Oost (gemeente Katwijk) en ’s Gravendijk beveiligen. Het gaat daarbij om drie aanpalende terreinen, waarvan ’s Gravendijck en een klein deel van Klei Oost vallen onder de gemeente Noordwijk. Deze afspraak maakte voorzitter Henk Oostingh van het Parkmanagement Katwijk, die gerechtigd is de overeenkomst ook te sluiten voor ’s-Gravendijck.

De overeenkomst bestaat uit twee delen, waarbij de eigenaars van de op de terreinen gevestigde bedrijven de kosten dragen voor het collectieve deel en eventueel aanvullende (additionele) diensten. Dit uitgangspunt betekent dat ook de op de Noordwijkse terreinen gevestigde ondernemers de inzet van de beveiliger voor hun gebied bekostigen. Zij kunnen echter geen gebruikmaken van de korting van 30% die de ondernemers op de Katwijkse terreinen krijgen door een bijdrage voor het collectieve deel vanuit het Parkmanagement. Wel geldt voor alle ondernemers die meedoen aan het collectief dat het PMK een korting van tenminste 15 % bedong op de kosten bij het afsluiten van aanvullende additionele diensten (zoals alarmopvolging, sleutelopvolging, controle brandkranen, etc.).

Beveiliger

Korting

Voor de drie terreinen geldt dat het Parkmanagement de afspraken maakt met de beveiliger, deze controleert  en de kwaliteitscontrole doorvoert. Daarbij onderhoudt de parkmanager namens het bestuur van het Parkmanagement Katwijk het regelmatige contact met de beveiliger, politie en ondernemers. Ook trekt hij de meldingen en incidenten na, zorgt voor registratie en bespreekt deze met beveiliger en politie. Voor het Katwijks deel van de terreinen geldt daarbij tevens een Keurmerk VeiligOndernemen (KVO) waarin prestatieovereenkomsten vastgelegd zijn met gemeente(lijke) diensten, politie, brandweer en beveiliger. Door dit KVO kunnen de op de Katwijkse terreinen gevestigde ondernemers tevens een substantiële korting op verzekeringen krijgen.

De overeenkomst met Huschka Beveiliger geldt voor tenminste twee jaar en is gekoppeld aan een prestatieovereenkomst die de beveiliger daarbij dient na te komen.