Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen zet samen met PMK leerlingen aan het werk

Algemeen


In samenwerking met Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen organiseerde het parkmanagement een interessante kennismaking voor leerlingen van Vakcollege Rijnmond op de bouwplaats ‘project Visserijschool’. De leerlingen kregen van uitvoerder Cor Zandbergen een korte presentatie, gevolgd door een rondleiding en werkten daarna opdrachten uit die de bouwer speciaal voor deze gelegenheid voorbereid had.

Alarmerende berichten in de landelijke pers duiden op een sterk afnemende belangstelling bij jongeren voor een technische beroepsopleiding. Dat geldt ook voor banen in de bouw. Het tekort aan geïnteresseerden en beroepsgekwalificeerden is zo groot, dat op het landelijke journaal de noodklok geluid werd. Om het tij te keren werd gesuggereerd meer jongeren kennis te laten nemen met de uitdagende beroepen in met name de bouw, elektro- installatietechniek en weg- en waterbouw.

Gelukkig is het bestuur van het parkmanagement al langer actief in het enthousiasmeren van jongeren voor een beroepsgerichte opleiding. Een onderdeel van het programma dat het PMK uitvoert is de oriëntatiestage. Daarnaast worden ook leerlingen uit het basisonderwijs benaderd met een uitnodigend programma. Na de zomer organiseert het PMK samen met de gevestigde ondernemer een open huis. Ideeën voor een openbedrijven-dag zijn welkom bij het secretariaat PMK.

Voor herhaling vatbaar

Ouwehand Bouw Katwijk bood de leerlingen een leuk programma aan. Aldaar realiseert Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, deels in opdracht van woningbouwcorporatie Dunavie, het project De Visserijschool. Een bouwproject van tweeëndertig woningen. Naast de elf woningen die Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen realiseert verrijzen ook éénentwintig sociale huurappartementen. Een uniek project met aandacht voor duurzaamheid en energieneutraal verwarmen.

Zowel uitvoerder Cor Zandbergen van Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen die de leerlingen begeleidde, voorlichtte en aan het werk zette alsook adjunct-directeur David Wijnands waren erg tevreden over de uitvoering van deze stagevorm: Wat ons betreft in de toekomst ook zeker voor herhaling vatbaar, was hun conclusie.

Het begeleiden van leerlingen vond half mei eveneens plaats bij Garage Dijksman. De keuze van een groep leerlingen voor het sleutelen en werken aan opdrachten rond het onderhoud leverde een extra groep op, die terecht kon bij dit bedrijf aan de Lageweg. Ook hier gold dat het leren in de praktijk een uitstekende aanvulling is op het reguliere dagprogramma van leerlingen.