Ontwikkeling bedrijventerreinen

Algemeen

Het bestuur van het Parkmanagement Katwijk sprak af met wethouder Knape betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in onze gemeente. Dat overschrijdt weliswaar de directe belangen voor ’t Heen en Klei Oost, maar het bestuur PMK is van mening dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen van belang is voor de ondernemers die nu gevestigd zijn op deze bedrijventerreinen. Daarnaast ontwikkelt het parkmanagement gemeente-breed een aantal zaken en is het vertegenwoordigd in de regionale werkgroep Ontwikkeling Bedrijventerreinenstrategie.

Het aantrekkelijk maken én houden van onze bedrijventerreinen is belangrijk voor het behalen van economische doelstellingen, het vestigingsklimaat van ondernemers en uiteindelijk voor het werkplezier van arbeidskrachten. Deze uitgangspunten van de gemeente worden gedeeld door het bestuur PMK. De gemeente stelt dat in de eerste termijn de focus ligt op ’t Heen en Klei-Oost. “Er zijn verschillende onderdelen die onder de paraplu ‘aantrekkelijke bedrijventerreinen’ als deelproject opgenomen worden. We werken hierbij samen met Parkmanagement, waar tevens het trekkerschap ligt”. Doordat in de nabije toekomst nog ruim 10 hectare bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden, is de samenwerking met het Parkmanagement hierover afgesproken. Een item dat het PMK naar de ondernemers communiceert middels de nieuwsbrieven en site.

Ontsluiting

Vanaf maandag 17 april is de nieuwe ontsluiting voor vrachtverkeer vanuit bedrijventerrein Zijlhoek/De Woerd in gebruik. Vrachtverkeer rijdt dan via de Zonneveldslaan en de Randweg van het voormalig vliegkamp naar het viaduct Valkenburg-Oost om daar de N206 op te rijden. De komende dagen worden de laatste aanpassingen aan deze route aangebracht.

De nieuwe route vanuit Zijlhoek/De Woerd is nodig omdat de voormalige oprit naar de Tjalmaweg vanaf de Voorschoterweg vanaf 3 april is vervallen. Op dat moment werd de nieuwe Tjalmaweg als onderdeel van de RijnlandRoute in gebruik genomen, en de oprit vanaf de Voorschoterweg is daarbij vervangen door het viaduct Valkenburg-Oost. Voor het verkeer vanuit Zijlhoek/De Woerd is daarom een nieuwe route via de Zonneveldslaan en de Randweg van het voormalig vliegkamp naar dit nieuwe viaduct gemaakt.