Ontwikkeling bedrijventerrein vraagt betrokkenheid bestuur PMK

Algemeen


In het laatstgehouden overleg met wethouder Knape sprak het bestuur van het PMK af de ontwikkelingen van bedrijventerreinen in onze gemeente te volgen en bij de voorbereiding en uitvoering betrokken te zijn. Het aantal m2 bedrijventerrein dat de komende jaren nog ontwikkeld wordt/beschikbaar komt, is ruim 10 hectare. Het bestuur PMK is van mening dat de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen van belang is voor de ondernemers die nu reeds gevestigd zijn op onze bedrijventerreinen. Daarnaast ontwikkelt het parkmanagement gemeente-breed een aantal zaken en is het vertegenwoordigd in de regionale werkgroep Ontwikkeling Bedrijventerreinen-strategie.

Het aantrekkelijk maken én houden van onze bedrijventerreinen is belangrijk voor het behalen van economische doelstellingen, het vestigingsklimaat van ondernemers en uiteindelijk voor het werkplezier van arbeidskrachten. Deze uitgangspunten van de gemeente worden gedeeld door het bestuur PMK. De gemeente stelt dat in de eerste termijn de focus ligt op ’t Heen en Klei-Oost: “Er zijn verschillende onderdelen die onder de paraplu ‘aantrekkelijke bedrijventerreinen’ als deelproject opgenomen worden. We werken hierbij samen met Parkmanagement, waar tevens het trekkerschap ligt. Doordat in de nabije toekomst nog ruim 10 hectare bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden, is de samenwerking met het Parkmanagement hierover afgesproken.”

De ontwikkelingen vinden de komende tijd plaats op bedrijventerrein ’t Heen (revitaliseren), bedrijventerrein Klei Oost (nieuwe uitgifte) en het gebied in het verlengde van de Noordwijkerweg in Rijnsburg. Verder is er ruimte voor bedrijven in het gebied Zijlhoek De Woerd, Katwijkerbroek en het Floraterrein. Tenslotte volgt het bestuur van het PMK de ontwikkelingen bij Plan Valkenhorst, waar circa 5 ha gebied ontwikkeld worden. Verdere aandachtsgebieden zijn ’t Ambacht en Katwijkerbroek. De ontwikkeling van deze terreinen en het effect daarvan op de gevestigde ondernemingen, zijn gesprekspunten in het overleg met de wethouder(s).

Direct betrokken

Doordat het parkmanagement vertegenwoordigd is in de regionale werkgroep bedrijventerreinstrategie (samen met Economie071) is de binding en betrokkenheid met de planning, de invulling en het voorstellen van de randvoorwaarden erg direct. Bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinen gaat het ook om het vestigingsbeleid; wordt gebouwd voor bijvoorbeeld het stallen van objecten, zoals caravans, of het creëren van werkgelegenheid en vervangende ruimte voor bedrijven die inmiddels krap gehuisvest zijn. Het definiëren en vaststellen van dit beleid zijn belangrijke gesprekspunten voor het PMK.