Onderzoek vereist ook discussie

Algemeen


De theorie aan de praktijk toetsen. Dat was het doel van de groep studenten die in opdracht van het Parkmanagement Katwijk onderzoek doet naar de betekenis van een groene omgeving op bedrijventerreinen en het zodanig inrichten van het terrein dat wateroverlast tegengegaan en hittestress zo veel mogelijk voorkomen worden. Daartoe nodigde de onderzoeksgroep Circulariteit een aantal ondernemers uit om het gesprek aan te gaan.

‘De werkelijkheid is vaak weerbarstiger dan de theorie en een belangrijke drijfveer bij ondernemers zijn goede voorbeelden en een onderbouwd inzicht in het financiële plaatje. Investeren in een groenere omgeving biedt veel voordelen, vooral in de belevingswereld van medewerkers en daarmee bijvoorbeeld het terugdringen van ziekteverzuim, maar kost ook extra geld. Reken je de investeringen door op de lange termijn, dan levert het echter ook baten op’. Deze conclusie trokken de studenten en ondernemers aan het eind van de discussie begin mei op het kantoor van het Parkmanagement aan de Ambachtsweg. Gekeken wordt ook naar oplossingen die collectief en in relatie tot het PMK  aangeboden kunnen worden.

Onderzoek

De studenten doen momenteel onderzoek en bevroegen, naast het doen van literatuuronderzoek, eerder een groot aantal ondernemers. Ook interviewden, of interviewen ze binnenkort nog, specifieke deskundigen van onder andere brandweer, Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Katwijk. De bedoeling is te komen tot een advies om het bedrijventerrein en daarmee vooral individuele ondernemingen,  toekomstbestendiger te maken bij klimaatveranderingen, waardoor de frequentie en hoeveelheid regenwater toeneemt en in bepaalde jaargetijden de temperatuur sterk boven het maandgemiddelde uitstijgt. ‘Nu al kennen bedrijven dagen dat het te heet is om te produceren of dat een hoosbui de werk- of opslagruimte blank zet’.

Vragen die aan de orde kwamen waren het vergroenen van de werkomgeving, ook verticaal langs de puien van een pand (wat kost dat en wat levert het op) wat te doen om overlast van hevige buien op te vangen en invloed te hebben op het binnenklimaat van een bedrijf, zonder dat dit erg veel extra energie kost aan gebruik van airco etc.

Antwoorden en scenario’s komen terug in de studies van de studenten die voor de zomer gepresenteerd worden aan het bestuur van het PMK. Belangrijk is dat ook andere stakeholders, zoals de gemeente, daarin meegenomen worden.