Ondernemers zijn voortrekker bij duurzame processen

Algemeen


“We ondersteunen de duurzaamheidsagenda van de gemeente. Daarbij vinden we dat de plannen en initiatieven voor de ondernemers op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost samen met ons ontwikkeld dienen te worden. Dat is niet alleen praktisch, maar tevens de meest kansrijke route. Ook wij werken aan verduurzamen en daarmee het toekomstgericht ondernemen.”

“Het parkmanagement vertegenwoordigt ongeveer 400 ondernemers, werkt aan het behartigen van hun belangen en zijn betrokken bij allerlei initiatieven, zoals de duurzaamheidsagenda. Belangrijk is dat we initiatiefnemer zijn in een regelmatig overleg met allerlei partijen die betrokken zijn bij het bedrijventerrein. Gesprekken waar ook politie, brandweer en gemeentelijke diensten in vertegenwoordigd zijn. Daardoor zijn de lijntjes kort en kun je komen tot snel en praktisch handelen. In dat overleg komt de veiligheid – de ondernemers huren een beveiliger in – aan de orde, maar ook het tegengaan van zwerfafval, de groenvoorziening, de kwaliteit van de terreinen en het creëren van een gunstig en toekomstbestendig ondernemersklimaat.”

“Ik geef een aantal voorbeelden,” benadrukt voorzitter Henk Oostingh. “De beveiliging die we inhuren signaleert ook vormen van zwerfafval, het dumpen van stortingen – iets wat helaas veelvuldig voorkomt en vaak gedaan door particulieren die denken dat het terrein een soort afvalput is – en vernielingen van het groen. Doordat zo de gemeente geïnformeerd is, kan er opgetreden worden.”

“Met de afdeling Groen van de gemeente hebben we afspraken gemaakt over het tegengaan van zwerfafval, inclusief een campagne dat alle medewerkers op de bedrijventerreinen opgeroepen zijn geen afval weg te werpen dan in de extra daarvoor geplaatste afvalcontainers. Ook pleitten we al langer bij de gemeente dat onze lid-bedrijven gebruik kunnen maken van de milieustraat. Dat bevordert het gescheiden aanbieden van afval. Nu het lijkt dat de gemeente hierin niet mee wil, gaan we zelf het ophalen van (gescheiden) afval onderzoeken.”

Groene stroom

“De belangrijkste ontwikkelingen liggen op allerlei initiatieven richting duurzame energie en veranderingen in onze mobiliteit. Een voorbeeld is het aantal bedrijfspanden met zonnepanelen. Veel ondernemers volgden ook de tips op na de energiemonitoring in vormen van isolatie. We zijn eveneens betrokken bij het onderzoek naar de mogelijkheid van buurtstroom en vormen van collectieve energie-inkoop; in dit geval groene stroom. Tenslotte bepleiten en faciliteren we het fietsen, de inzet van elektrisch rijden en – door slim clusteren – het verminderen van de pakketpost.”

“Een ambitie van de gemeente is het van aardgas gaan afsluiten wijken. Het effect van dit aardgasvrije beleid onderzoeken we ook voor het ’t Heen. Welke kansen bieden dan aardwarmte, warmtepompen, et cetera? En het beantwoorden van de vraag, of en in hoeverre daardoor de productie bij bepaalde bedrijven gewaarborgd blijft. In dat kader kijken we ook naar het ver-groenen van de daken. Een dubbelslag waardoor bedrijven beter isoleren, het water opgevangen en daardoor langer vastgehouden wordt. De wateropslag trouwens en het beschikbaar houden van water is eveneens een zorgpunt waar we in meedenken. De weersveranderingen voorspellen – en iets merken we daarvan nu al – het vaker voorkomen van slagregens en droogteperioden. Daarop moeten we antwoorden vinden.”

Samenwerken

“Wat ik met deze voorbeelden aangeef – en ik kan het rijtje nog verder aanvullen – is dat we het samen moeten doen. De ondernemers zijn niet alleen bereid, maar vaak ook voortrekker. Zeker als het om het invoeren van innovatieve processen gaat. En de ondernemers zijn nodig vanwege de hoge investeringen die gepaard gaan met duurzame processen.”