Ondernemers kiezen voor aanvullende inzet camerabewaking

Algemeen


De aanwezige leden van het Parkmanagement Katwijk stemden op de ALV van april in het gemeentehuis in met de voorgestelde opzet camerabewaking op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Een investering van ruim vier ton voor een periode van zeven jaar, die indirect door de ondernemers betaald wordt en waar het  PMK voor spaarde. Instemming tevens kreeg de planvorming om de zuidoosthoek van ’t Heen een kwaliteitsimpuls te geven. Tenslotte stemde de ALV in met de financiële verslaglegging over 2020 en 2021 en de begroting over 2022.

Op de ALV in het gemeentehuis Katwijk van Belangenvereniging van Ondernemers in ’t Heen en Klei Oost – Parkmanagement Katwijk – konden sinds drie jaar de leden weer lijfelijk aanwezig zijn. Voorzitter Henk Oostingh schetste in zijn opening de betekenis van het parkmanagement en de rolverdeling onder de bestuursleden. Tevens gaf hij een toelichting op de visie, het jaarplan van het PMK en de lokale economische ontwikkelingen.

De ALV stemde in met de voorgestelde bestuurswisseling. Toetreden tot het bestuur deden Dick van der Plas (algemeen directeur KBM), Rob Grimbergen (directeur van het gelijknamige installatiebedrijf) en Jan van den Anker (voorheen directeur Van den Anker IJzerhandel Katwijk bv.). Tevens werd afscheid genomen van de bestuursleden Peter Jongejan en Leo van den Krogt.

 Kwaliteitsimpuls

Dick van der Plas gaf een toelichting op de samen met de gemeente en de regio opgezette Challenge: het uitwerken van een plan om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen. “Speerpunt,” aldus Van der Plas, “ligt voor ons bij de zuidoosthoek van ’t Heen. Daarnaast blijft het creëren van extra ruimte om bedrijven te kunnen vestigen middels ‘verdichten en verhogen’ een aandachtspunt.”

Bestuurslid Ton Lammers lichtte de ontwikkelingen rondom het parkeerbeleid toe: “In eerste instantie door het invoeren van een vergunningensysteem voor vrachtauto’s. De hier op ’t Heen gevestigde ondernemers krijgen deze gratis. Daarmee wordt de parkeerdruk vanuit de regio gereguleerd. Mede door onze beveiliging staan veel ondernemers uit de regio met vrachtwagens op onze bedrijventerreinen geparkeerd. Zij zullen straks een vergunning moeten kopen.”

Ton schetste de wens van het bestuur om meer openbare laadpalen mogelijk te maken en om ruimte aan te wijzen voor een snellaadstation (voor elektrische auto’s) met eventueel de mogelijkheid tot tanken met waterstof. Op Laadpalen/gemeente Katwijk staat een kaart met potentiële locaties. Als een marktpartij interesse heeft om hier palen te plaatsen, en de voorwaarden accepteert, zal de gemeente aan de plaatsing meewerken

Camerabeveiliging

Rob Grimbergen gaf een toelichting op de inzet van camerabewaking. Hij schetste de opzet, namelijk de combinatie van inzet camera’s, fysieke bewaking door de beveiliger en het koppelen van de camerabeelden aan een videotoezicht-centrale, die geregistreerde zaken doorgeeft aan de beveiliger en/of politie. “Daardoor worden niet alleen incidenten geregistreerd, maar grijpt een beveiliger eventueel samen met de politie, direct in. Dat voorkomt eveneens vandalisme en ongewenste aanwezigheid van derden. De inzet van slimme camerasystemen biedt aanvullend de mogelijkheid tot het natrekken van (kentekens van) verdachte voertuigen.”

“Een investering van ruim vier ton voor de komende zeven jaar,” legde Grimbergen uit, “die we doen naast de kosten voor het inhuren van de surveillancediensten door Huschka Beveiliger.” Na enige discussie stemden de leden op de ALV in met de opzet om te komen tot een aanvulling met camerabewaking.

Aan penningmeester Jan van den Anker was het om de financiën toe te lichten en een akkoord aan de ALV te vragen voor de financiële verslaglegging over 2021 en het jaar 2020. Naast de begroting schetste hij de door de accountant goedgekeurde verslaglegging over het afgelopen jaar. De instemming van de ALV achteraf ook over 2020 was nodig – ondanks dat de financiële verantwoording aan de leden eerder digitaal (i.v.m. het corona-beleid) geschiedde – omdat de leden er nog niet ‘fysiek’ mee instemden. Met een applaus van de leden werd decharge aan de penningmeester gegeven en stemden de leden in met de verslaglegging over de genoemde jaren. Ook met de begroting ging de ALV akkoord. Tenslotte benoemde de ALV twee leden voor de kascommissie: Suzanne Jonker (Jonker Touringcars) en de teruggetreden penningmeester Leo van der Krogt.

Na de toelichting van de bestuursleden op de agendapunten van de ALV, gaf wethouder Knape een uitleg op de duurzaamheidsaanpak van de gemeente en dan in het bijzonder voor de bedrijventerreinen. “Samen doen we dat met de ondernemers in het parkmanagement,” aldus de wethouder. “Een werkwijze die leidt tot de noodzakelijke stappen die gezet moeten worden. We doen dat in goed overleg vanuit ieders verantwoordelijkheid. Zo werken we samen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen”.