Ondernemers faciliteren bij beleid duurzaamheid

Algemeen

De gemeente heeft Anke Schüttemeyer een geldbedrag ter ondersteuning van lokale projecten binnen de economische agenda beschikbaar gesteld voor haar projectinitiatief ‘Goed, Groen, Groei | Katwijk’. Een initiatief ten behoeve van het verduurzamen van ondernemingen met dit jaar een focus op bedrijventerreinen. Het parkmanagement ondersteunde de projectaanvraag en is komend jaar betrokken bij de uitvoering. Eveneens wordt verkend in hoeverre Anke een rol kan spelen in de aanpak ‘duurzaamheid’ door het PMK.

Met de termen ‘Goed, groen, groei | Katwijk’ lanceerde vóór de coronapandemie dr. Anke Schüttemeyer samen met de stichting 20Duurzaam20 een soort keurmerk voor Katwijkse ondernemers. Het label werd opgezet om bedrijven met duurzaamheidsambities in het zonnetje te zetten, maar ook om een platform te creëren waar ondernemers die actief met duurzaamheid bezig zijn, informatie kunnen uitwisselen door met elkaar in gesprek te gaan en waar men vooral van elkaar kan leren. Het initiatief had de looptijd tot 2020. Door de coronaperiode was het niet mogelijk het initiatief voort te zetten of verder uit te bouwen. Wel hebben destijds ongeveer 25 Katwijkse bedrijven een label verkregen, waaronder een aantal ondernemingen op het bedrijventerrein.

Rendement

“Duurzaam ondernemen is echter een noodzaak en levert ondernemers veel op”, vindt Anke. Vandaar dat ze afgelopen najaar een aanvraag deed voor een projectsubsidie bij de gemeente en steun zocht voor de uitvoering bij het PMK. Door de gemeentelijke financiële bijdrage kan ze nu het label nadrukkelijk voor het voetlicht brengen en een aantal initiatieven – zoals een duurzaamheidscafé, uitbreiden van het aantal labelhouders, bewustwordingsinitiatieven en een netwerk creëren van ondernemers die elkaar stimuleren in het doorvoeren van duurzame processen – dit jaar gaan oppakken.

“Voor de uitvoering zocht ik contact met het Parkmanagement Katwijk. Zij hebben een platform middels hun maandelijkse nieuwsbrieven en een directe betrokkenheid bij ondernemers met duurzaamheidsbeleid op het bedrijventerrein. Zo initieerden ze al mogelijkheden, zoals het saneren van asbestdaken, uitvoeren energiescans en het enthousiasmeren van ondernemers voor het plaatsen van zonnepanelen op de bedrijfsdaken”.

Daarbij ziet het parkmanagement nut en noodzaak in van een duurzame aanpak, waarbij het bestuur nu het initiatief neemt uiteen te rafelen wat een duurzame aanpak voor ondernemers daadwerkelijk betekent en waarin zij ondersteund kunnen worden. Momenteel richt het parkmanagement een projectorganisatie in om met deskundigheid van externen analyses te maken, subsidiemogelijkheden in kaart te brengen en deze toegankelijk te maken voor lokale ondernemers. Niet alleen over de vraagstukken van energie, maar ook voor wat het beleid betreft gericht op klimaatadaptie en circulariteit.

Ondersteuning

Door Ankes kennis en ervaring te koppelen aan die van het PMK kan een meerwaarde voor ondernemers ontstaan. Het bestuur van het parkmanagement koos er recent voor een projectorganisatie op te zetten met aandacht voor een concrete aanpak om ondernemers te ondersteunen bij ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptie en circulariteit. De eerste stap is om in kaart te brengen wat speelt en wat ontwikkeld moet worden. Onder duurzaamheid vallen veel begrippen, die soms verschillende aanpakken vergen. Het bestuur van het PMK overlegt met Anke Schüttemeyer welke vorm van betrokkenheid af te spreken is. De voormalige universitair hoofddocent en materiedeskundige kan bijvoorbeeld (hbo-)studenten begeleiden met specifieke opdrachten of stagetaken.

Belangrijk voor het PMK zijn een aanpak en werkwijze die voordeel bieden voor de Katwijkse ondernemers en recht doen aan de duurzaamheidsambities. Het bestuur PMK denkt dit voorjaar de projectorganisatie rond te hebben. Eerder al startten de vormen van ondersteuning aan Ank Schüttemeyer bij haar initiatief ‘Goed, Groen, Groei |Katwijk’. Een samenwerking die dit voorjaar eventueel verbreed wordt.

Start

Anke neemt binnenkort contact op met de eerste bedrijven op het bedrijventerrein, om een inzicht te krijgen in actuele en belangrijke thema’s: Goede voorbeelden en kansen en belemmeringen op het gebied van duurzaamheid. Als er bedrijven zijn, die hieraan mee willen werken, horen wij dit graag. Ook kan men een e-mail sturen aan het secretariaat PMK of direct aan Anke (info@empirio.nl).