Ondernemers: Denk mee in het Ondernemerspanel van EZK

Algemeen


Wil jij als ondernemer meedenken over het ondernemersbeleid en de communicatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)? Denk aan verduurzaming, financiering, digitalisering, regelgeving en ondernemingsklimaat. Meld je dan nu aan voor het Ondernemerspanel.

Het ondernemerspanel is een besloten (online) platform. Zo kun je meedoen op momenten en plekken die jou uitkomen. Daarnaast gaat het panel ook het land in om ontmoetingen te organiseren. En in het najaar ben je welkom op een grote bijeenkomst op het ministerie in Den Haag, waarbij ook de minister van EZK aansluit.

Waarom aansluiten?

Je krijgt de kans om met jouw opmerkingen en tips het ministerie te helpen. Het ministerie van EZK gebruikt de opbrengst uit deze gesprekken om voorstellen en adviezen van het ministerie nog beter te laten aansluiten op de praktijk van ondernemers. Daarnaast kun je op een leuke manier je netwerk uitbreiden en kennis uitwisselen met andere ondernemers. Je kunt ook zelf onderwerpen aankaarten en hierover met andere ondernemers van gedachten wisselen.

Wie kan zich aanmelden?

Er wordt gestreefd naar een diverse groep mkb-ondernemers: vrouwen en mannen, grotere en kleinere bedrijven, van starters tot gevestigde bedrijven (met personeel), uit verschillende sectoren en regio’s van het land. We willen doorgroeien naar een panel van meer dan 200 ondernemers. Op dit moment zijn er al bijna 150 aanmeldigen. Ook ondernemers uit de Leidse regio worden van haret uitgenodigd om aan te sluiten.

Wat zeggen deelnemers over het panel?

  • “Ik denk graag mee over wat beter kan in het ondernemersklimaat. Door deel te nemen hoop ik invloed te kunnen uitoefenen.”
  • “De onze inbreng krijgt de overheid meer inzicht in wat wel en niet werkt.”
  • “Het is goed om andere ondernemers life te ontmoeten, en om op zo’n middag in het ministerie echt inhoudelijke gesprekken te voeren. Zo helpen we de minister, maar ook elkaar als ondernemers.”

Wil je graag aansluiten? Stuur dan een mail naar Joke Busschots viaj.busschots@economie071.nl. Dan wordt je aanmelding verder in gang gezet.