Ondermijnen of Ondernemen?

Algemeen


Eén van de taken van de politie is het handhaven en tegengaan van ondermijning op onze bedrijventerreinen. Het PMK heeft maandelijks regulier contact met Vincent Scheurwater van de politie.  Daarnaast vindt gezamenlijk overleg plaats met de beveiliger en tevens andere gemeentelijke diensten in het kader van het Keurmerk VeiligOndernemen. Namens de politie is de inzet van Vincent mede gericht op het tegen gaan van ondermijning of de aantasting van de formele functie van de bedrijventerreinen. Een kort gesprek.

Ondermijnen of ondernemen? Het lijken twee verschillende zaken, maar ze kunnen nauw met elkaar verweven zijn. Criminelen maken geregeld gebruik van legale bedrijfsstructuren waarmee ze vervolgens illegale praktijken uitvoeren. We noemen dit ook wel de vermenging van de onder- en bovenwereld, waardoor normen steeds verder vervagen en het veiligheidsgevoel steeds verder afneemt.

Criminelen willen zo min mogelijk gezien worden, maar hebben vaak wel panden nodig om hun geld wit te wassen. Deze panden kunnen gebruikt worden om te wonen en/of ‘te werken’ of als dekmantel. Kunt u dit zien? Jazeker! De bedrijvigheid die je ziet rondom een pand past niet bij het type bedrijfsvoering of het gebeurt op rare (late) tijdstippen. Geuren die opvallen kunnen mogelijk duiden op bijvoorbeeld een drugslab.

Omdat het soms over uw buurman kan gaan is een stuk anonimiteit van de melder belangrijk. Hiervoor is Meld Misdaad Anoniem ingericht waarbij zowel telefonisch als via de website een melding gedaan kan worden. Het telefoonnummer is 0800-7000 en de website is www.meldmisdaadanoniem.nl . Wanneer u echter situaties ziet waarbij uw onderbuikgevoel zegt ‘dit klopt niet’, bel dan vooral 112. Heeft het geen haast, dan kan er gebeld worden met 0900-8844.

Verhuren

Verhuurt u een pand, dan is het zaak dat u weet met wie u zakendoet. Controleer de identiteit van de huurder en check ook of de persoon op het identiteitsbewijs ook de huurder is. Controleer ook of de huurder voldoende legaal inkomen heeft om de huur te betalen. Stel een contract op en laat dit ook door de huurder ondertekenen. Maak hierin ook afspraken over het controleren van het pand, zodat u als verhuurder ook kan zien wat er in uw pand gebeurt. Accepteer geen contante betalingen.

Gebeuren er ondanks alle afspraken toch zaken die mogelijk niet kloppen, trek dan aan de bel en informeer de wijkagent. Doet u dit niet en treft de politie illegale praktijken aan in uw pand, dan kan de pandeigenaar ook verantwoordelijk worden gehouden en zelfs verdachte worden in een strafrechtelijk onderzoek. De gemeente kan tevens een boete opleggen en voor een bepaalde tijd het pand sluiten, waardoor u ook geen huurinkomsten meer heeft.

Criminele activiteiten kennen gevaren. In een hennepplantage kan brand ontstaan of kan de procedure in een drugslab een ontploffing veroorzaken. Er kunnen criminele afrekeningen plaatsvinden, zoals brandstichting en liquidaties. Ook kunt u als pandeigenaar te maken krijgen met hoge kosten, die door schade achterblijft.

Illegale feestjes

In de Corona-tijd was het veelvuldig aan de orde, maar het gebeurt nog steeds. Bij aantreffen voeren we als politie ook het gesprek met de organisator of sleutelhouder en delen we dit met de toezichthouders van de gemeente. Met regelmaat doet de politie samen met de gemeente ook deze integrale controles, waarbij de reacties soms divers zijn. Soms is er begrip en soms niet. Stel dat er midden in de nacht brand uitbreekt, dan zal de brandweer ervan uit gaan dat er geen personen in het pand zijn, omdat het doorgaans niet gebruikelijk is dat er ’s nachts mensen aan het werk zijn. De prioriteit zal dan eerder liggen op het blussen van de brand en niet op het redden van personen. Bedrijfspanden zijn doorgaans ook niet ingericht om grote groepen personen te laten ontvluchten. Geen voldoende nooduitgangen enzovoort. Deze uitleg wordt doorgaans wel begrepen.

Anderzijds maken we ook mee dat feestgangers of een organisator boos wordt omdat wij letterlijk het feestje komen verstoren, want het is tenslotte zijn pand en daar mag hij doen wat hij wil. Deze misvatting proberen we dan ook uit te leggen, hetgeen de ene keer beter ontvangen wordt dan de andere keer. De nasleep van feestjes uiten zich ook door vernielingen, rommel en glas op straat met alle gevolgen van dien. Hier zit geen enkele ondernemer op te wachten.

Illegaal gebruik

Elke ondernemer dient zich te houden aan de wettelijke eisen en voorschriften die voor hem of haar van toepassing zijn. Doet een andere ondernemer, in diezelfde branche, dit niet, dan ondermijnt dit eerlijk ondernemerschap. Ook hier trekt de politie samen met de gemeente op om dit aan te pakken. Er zijn vele voorbeelden te noemen en sommige zaken zijn in de loop der jaren ontstaan door een tekort aan toezicht en handhaving. Een zeecontainer op de stoep voor extra opslag in plaats van een extra ruimte huren. Aanhangers op de openbare weg parkeren. Wonen in bedrijfspanden. Bedrijfsvoorraad van autobedrijven op de openbare weg, waardoor andere werknemers of klanten niet meer kunnen parkeren enz. Samen met parkmanagement, beveiliging, gemeente, handhaving en politie gaan we ook in 2023 werken aan een gezond ondernemersklimaat en een veilig bedrijventerrein.

Voor vragen, opmerkingen en niet spoedeisende meldingen kunt u mij bellen of WhatsAppen op 06-12667923 of via de mail op vincent.scheurwater@politie.nl

Met vriendelijke groet, Vincent Scheurwater.

Politie Eenheid Den Haag, Team Katwijk-Noordwijk. Aanpak Ondermijning

 

 foto’s:

  • Ondertekening KVO (samenwerking PMK, gemeente, politie, brandweer en beveiliger);
  • Regelmatige schouw PMK, politie, Boa’s en beveiliger
  • Vincent Scheurwater