Nieuwe penningmeester PMK

Algemeen

In het kantoor van het Parkmanagement Katwijk aan de Steenbakkersstraat 11 vond donderdag 6 januari de formele overdracht van het penningmeesterschap plaats. Scheidend bestuurslid Leo van der Krogt droeg de gegevens en verantwoordelijkheid over aan het nieuwe bestuurslid Jan van den Anker, die vanaf 1 januari formeel penningmeester van de Belangenvereniging is.

Vanaf de start acht jaar geleden van de Belangenvereniging van de bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen Klei Oost en ’t Heen binnen de gemeente Katwijk, is Leo van der Krogt betrokken bij het bestuur. De oud-directeur en oprichter van Eetgemak vestigde deze onderneming in 2006 op het bedrijventerrein ’t Heen. Omdat Leo eind vorig jaar zich uit de dagelijkse leiding van de onderneming terugtrok, beëindigde hij ook het bestuurslidmaatschap van het Parkmanagement Katwijk. Als bestuurslid van het PMK beheerde Leo de financiën. Een taak waarmee hij per 1 januari officieel stopte, zodat zijn opvolger Jan van den Anker met de start van het nieuwe boekjaar de penningen beheert.

De overdracht van de gegevens en de betaalmogelijkheden vonden 6 januari plaats. Een onderdeel van de overdracht was het accountantsrapport van Rian Blankert van Blacc Accountant en Adviseur, die aantoonde dat de penningen verantwoord en conform de regelgeving waren beheerd.

Penningmeester

Jan van den Anker was eerder al gedurende een aantal jaren bestuurslid van de organisatie die de beveiliging op de bedrijventerreinen coördineerde. Inmiddels is deze collectieve beveiliging één van de taken van het PMK. Tot de jaarwisseling was Jan directeur van Van den Anker IJzerhandel Katwijk bv aan de Ambachtsweg en is hij nu als adviseur nog betrokken bij deze onderneming. Sinds november draait Jan mee in het bestuur van het PMK en vanaf 1 januari dus als penningmeester

De op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers zijn lid van het Parkmanagement Katwijk. Deze afspraak komt voort uit de overeenkomst die de gemeente maakte met de ondernemers in het Ondernemersfonds Katwijk (OFK). Het PMK regelt de belangen van de op de terreinen gevestigde ondernemers, voert het gesprek met (lokale) overheden zoals de gemeente en maakt deel uit van veel, op rendement voor de ondernemers, gerichte overlegvormen. Tevens stuurt het PMK de collectieve beveiliging aan. Maandelijks verantwoordt het PMK zich onder andere middels een nieuwsbrief. De jaarplannen, begroting en financiële verantwoording vindt jaarlijks plaats op de ALV. De belangenvereniging vraagt geen aanvullende subsidie van de leden die ze vertegenwoordigt.

Foto: Jan van den Anker (l) en Leo van der Krogt