Nieuwe Economische Agenda vastgesteld

Algemeen


De nieuwe Economische Agenda voor Katwijk ‘Samen aan de slag’ is vastgesteld. Met het uitvoeringsprogramma van de nieuwe agenda werkt de gemeente de komende jaren samen met lokale en regionale ondernemers en partijen aan een vitale, duurzame en innovatieve Katwijkse economie. Het PMK leverde input en is betrokken bij verdere uitwerking.

De Economische Agenda richt zich op drie economische clusters en vier thema’s. De clusters zijn bedrijventerreinen en werklocaties, sierteelt en agribusiness, en vrijetijdseconomie. De thema’s zijn aanjagen van innovatie, faciliteren van startende ondernemers, een goede aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt, en creëren van ruimte om te ondernemen. Voor de uitvoering van de agenda gaat de gemeente komend jaar op zoek naar projecten die ondernemers zelf kunnen aandragen. Het Parkmanagement heeft daartoe een eerste aanzet gemaakt met wethouder Knape door regelgeving, meervoudig grondgebruik en verduurzamen in projecten om te zetten.

Voor de eerstkomende periode zijn al een aantal projecten, die zijn opgehaald uit diverse gesprekken met ondernemers, door de stuurgroep geprioriteerd. Bijvoorbeeld een project rondom optimalisatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Wethouder Jacco Knape: “Het verduurzamen van bedrijventerreinen is een brede maatschappelijke opgave. Vanuit de Economische Agenda gaan we daarom samen met het bedrijfsleven aan de slag in deelprojecten en maken we afspraken met ondernemers over verduurzamen. Op die manier werken we met samen aan het verduurzamen van bedrijven én het bedrijventerrein.”

Doel

Het doel van het nieuwe economische beleidsplan is een Katwijkse economie die sterk in de regio is gepositioneerd en belangrijk is voor het behoud van de werkgelegenheid in Katwijk. “Met een open houding voor verfrissende en innovatieve ideeën treden we daarbij ook buiten de gebaande paden. Zo werken we stap voor stap aan een vitaal en duurzaam economisch klimaat voor Katwijk die inspeelt op maatschappelijke veranderingen en zorgt dat we de werkgelegenheid voor Katwijk behouden”, vinden de wethouder en het PMK. Naast de bovengenoemde projecten werkt het PMK samen met de gemeente en het onderwijs aan een passende afstemming onderwijs arbeidsmarkt