Nieuwe bestuursleden en portefeuilleverdeling

Algemeen


Het PMK behartigt de collectieve ontwikkelingen die de belangen van de individuele ondernemers overstijgen.  Over de rol en de inzet van het PMK, het vertegenwoordigen van de belangen van de ondernemers op ’t Heen en Klei Oost en daarbij de gesprekspartner zijn voor derden zoals de gemeente, maakten we afspraken die we vastlegden met zowel lokale bestuurders als het bestuur KOV. Sinds de bestuursvergadering van december telt het bestuur drie nieuwe leden. De aandachtsgebieden zijn verdeeld in portefeuilles per bestuurslid.

Het bestuur PMK is uitgebreid met 1 extra lid. Doordat Peter Jongejan zich medio oktober terugtrok en Leo van der Krogt na twee termijnen niet herkiesbaar is, zijn drie nieuwe bestuursleden gevraagd deel te nemen in de Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (Parkmanagement Katwijk). Het bestuur benoemd nieuwe leden en legt achteraf de benoeming beargumenteerd voor aan de ALV. Daarbij geldt dat de bestuursleden eigenaar zijn van een bedrijfspand op ’t Heen of Klei Oost. De ALV staat gepland voor 16 februari 2022 in het gemeentehuis van Katwijk.

Toegetreden tot het bestuur zijn Dick van der Plas, algemeen directeur KBM Groep, Rob Grimbergen, directeur Grimbergen Installaties en Jan van den Anker. Jan, die al als ondernemer eerder betrokken was als bestuurslid bij de collectieve beveiliging, volgt Leo van der Krogt op als penningmeester. Voor de nieuwe bestuursleden geldt dat het om een termijn van 3 jaar gaat, waarna men herkiesbaar is.

Om de werkzaamheden te verdelen en de juiste expertise in te zetten in de diverse overlegvormen werkt het bestuur vanuit een portefeuilleverdeling. De volgende portefeuilleverdeling wordt afgesproken:

Henk Oostingh (vz)

Algemene zaken

Overleg gemeente en politiek

Economische agenda

(Externe) contacten, waaronder KOV

Onderwijs arbeidsmarkt

Communicatie

Uitvoering juridische procedures

Jan van den Anker (penningmeester)

Financiën

Subsidieaanvragen

Collectieve inkoop

Externe verantwoording

Ton Lammers

Dienstverlening en belangenbehartiging algemeen

Keurmerk Veilig-Ondernemen (KVO)

Parkeerbeleid en -ontwikkelingen

Zwerfaval en illegale stort

Groenvoorziening

Dick van der Plas

Bedrijventerreinen-strategie

Detailhandel (’t Heen)

Vestigingsbeleid en uitgifte grond (Klei Oost)

Ontwikkeling RO

Kwaliteitsbewaking bedrijventerreinen, inclusief revitaliseren (Challenge)

Rob Grimbergen

Duurzaamheidsagenda

Collectieve beveiliging

Ontwikkelingen camerabeveiliging

Milieu en milieubeleid (inclusief duurzaamheid)

Ondersteuning voor alle beleidsterreinen en portefeuilles: Aad van Duijn

Afscheid

Zowel Peter Jongejan als Leo van der Krogt waren vanaf de oprichting van de belangenvereniging actief in het bestuur. Beiden hebben in de afgelopen acht jaar ruim hun sporen verdiend bij de belangenbehartiging, waaronder ook de collectieve beveiliging valt. Voor Leo geldt dat zijn betrokkenheid met de regio nu wat minder wordt, omdat hij zich recent terugtrok uit de dagelijkse leiding van zijn onderneming Eetgemak. Daarbij komt dat hij 8 jaar actief was binnen de belangenvereniging, zorgdroeg voor de financiën en daarmee de relatie tot het OndernemersFonds Katwijk (OKF).

Peter Jongejan beëindigde vorig jaar het voorzitterschap van de KOV en trad dit najaar terug uit het bestuur van het Ondernemersfonds. Ook uit de belangenvereniging trok hij zich terug, deels omdat zijn opvatting over de taakstelling niet overeenkwam met wat het bestuur beoogt.

Beide bestuursleden worden bedankt voor hun jarenlange inzet, grote betrokkenheid en bereidheid zich in te spannen voor de collectieve belangen van de op het ’t Heen of Klei Oost gevestigde ondernemers.