Monitoring van energiegebruik belangrijk voor verplichte melding energieverbruik

Algemeen


De afgelopen weken zijn zestig bedrijven op het bedrijventerrein telefonisch benaderd om mee te doen met de monitoring van het energieverbruik. Het eerste jaar zijn de kosten voor de eerste dertig bedrijven die zich melden voor rekening van de gemeente. Daarmee onderschrijft Katwijk het belang van het inzicht hebben in het energieverbruik en het eventueel doorvoeren van besparende maatregelen. Voor bedrijven met een energiegebruik groter dan 50.000 kWh op jaarbasis geeft deze monitoring inzicht voor de verplichte melding.

zonnepanelen-2-parkmanagementkatwijk.jpg

De uitvoerende organisatie EECare meldt dat het aantal deelnemers dat een machtiging afgaf (te downloaden via de site van het parkmanagement) inmiddels 12 zijn, waarbij nog eens 29 bedrijven moeten reageren op terugbel-notities en mails. Vanaf deze week worden 26 ondernemers alsnog gebeld om mee te doen, zodat het aantal van 30 gehaald wordt.

De overheid wil dat bedrijven en organisaties met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas gaan aangeven welke energiebesparende maatregelen doorgevoerd gaan worden. Het gaat niet om een vrijblijvende melding, want de informatieplicht geldt daarbij voor alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor de ondernemingen in ’t Heen en Klei Oost betekent het dat zo’n driekwart van alle bedrijven te maken krijgen met de meldingsplicht. Voor bedrijven die hun energieverbruik in beeld moeten brengen is dit belangrijke informatie. Maar dat geldt ook voor andere ondernemers die besparingen op het energiegebruik willen doorvoeren.

zonnepanelen-1-parkmanagementkatwijk.jpg

Voor de bedrijfsterreinen van ’t Heen in Katwijk en Klei-Oost in Rijnsburg stelt de gemeente Katwijk de bedrijven in staat om energie kosteloos te monitoren gedurende 1 jaar. Hiermee geeft de gemeente een steuntje in de rug voor de bedrijven die volgens de Informatieplicht Energiebesparing hun energiegebruik in beeld moeten brengen. Dit geldt voor bedrijven met een energiegebruik groter dan 50.000 kWh op jaarbasis. Om dit voor elkaar te krijgen is de gemeente een samenwerking aan gegaan met Parkmanagement Katwijk en met EE Care, de energiespecialist uit de regio.

Bedrijven die reageren kunnen kosteloos gedurende 12 maanden hun energiegebruik online in beeld krijgen. Hiermee kunnen zij zelf zien wat er wordt gebruikt buiten bedrijfstijden en ook wanneer er de meeste energie wordt gebruikt. EE Care zal naast het online-monitoringssysteem een adviseur beschikbaar stellen om over de schouder mee te kijken en concrete besparingsadviezen geven.

Wat is er nodig?

Om te kunnen starten is het nodig dat de geïnteresseerde ondernemer een mail stuurt naar sales@eecare.nl, waarbij hij of zij aangeeft dat er interesse is. Daarna zal EE Care eenmalige machtiging opsturen naar de ondernemer en kunnen na het retourneren van die machtiging de meters worden uitgelezen en online inzichtelijk worden gemaakt. Hiertoe ontvangt de ondernemer een persoonlijke inlog op het online platform van EE Care. Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met:

Parkmanagement Katwijk, Aad van Duijn, 06-15223217

EE Care Teylingen, Maarten Reij, 088-3322777