Maatschappelijk en betekenisvol ondernemen

Algemeen


Een grote groep betrokkenen, waaronder veel ondernemers, bezocht het Duurzaamheidscafé dat gehouden werd bij de onderneming Freigthways aan de Nijverheidsstraat op ’t Heen. Het thema deze avond sloot aan bij ‘Goed’ uit de drieslag Goed, Groen, Groei Katwijk. Nadat eerdere avonden in het teken stonden van duurzaamheid en energietransitie was er nu aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tenslotte reikte wethouder Knape een aantal labels Goed, Groen, Groei Katwijk uit.

Initiatiefnemer Dr. Anke Schüttemeyer opende de avond en gaf aan dat niet alleen de aanpak en betekenis van maatschappelijke betrokkenheid aan de orde komt, maar ook onderling daarover gediscussieerd kan worden. “Het leren van elkaar en gebruikmaken van vormen van good-practice is één van de doelstellingen van het duurzaamheidscafé.” Ze benadrukte dat maatschappelijk ondernemen meerwaarde kent richting klanten, stakeholders en of relaties van bedrijven. “Daarmee is het dus van economische betekenis”. In een vlot betoog schetste William Slotboom van Welzijnskwartier Katwijk de mogelijkheden van vrijwilligerswerk door een onderneming. Dat kunnen diverse vormen zijn: “Van het oppakken van een klus bij een vereniging tot het helpen en begeleiden van individuele personen die een extra steuntje goed gebruiken kunnen.”

“Gewoon gaan doen”, benadrukte hij. “We kunnen altijd een geïnteresseerde ondernemer adviseren of contacten aanreiken. Wel adviseren we goed te bekijken wat bij je past en uitvoerbaar is. Uiteindelijk brengen goede keuzes voldoening en gevoelens van betekenisvol en zinvol bezig zijn”.

Labels

Vooraf aan de formele opening gaf gastheer en commercieel-manager Peter van der Spijk de bezoekers een interessante en bevlogen rondleiding door het bedrijf Freigthways. Een onderneming die opslag, goederentransport en het daarvoor desgewenst verantwoord verpakken als belangrijkste activiteit telt. Nico Dijkdrenth verzorgde namens het Parkmanagement Katwijk een toelichting op de aanpak van het project Duurzaamheid dat gestart is op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Daarnaast schetste hij de contouren van wet- en regelgeving waar ondernemers aan moeten voldoen. “Onze opzet met het project duurzaamheid is de ondernemer te faciliteren en mogelijkheden aan te reiken om samen collectieve oplossingen en werkvormen op te starten om te voldoende aan de CO-2-reductie, gebruikmaken van andere energievormen en het hebben van een kwalitatief groen en bio-divers bedrijventerrein.”

De avond eindigde met het uitreiken van door een speciale vakjury toegekende labels. Het ging daarbij om drie koplopers en drie warmlopers. Ondernemers die bewust stappen zetten om het bedrijf en de bedrijfsprocessen meer duurzaam te maken.

Bij de koplopers gaat het om gastgever Freigthways Supply Chain Solution. “Het warehouse en distributiecentrum heeft oog voor mens en milieu. De onderneming is vooruitstrevend in het milieuvriendelijk verpakken en het gescheiden afvoeren van hun afval”. De Eetgemak-groep verkreeg eveneens het label koploper. “Zij koken dagelijks maaltijden voor vooral mensen in de zorg en hebben daarmee een grote invloed op de voeding van ruim 40.000 mensen. Gezond eten is daarbij een belangrijk speerpunt in hun werk.”

De derde koploper is het familiebedrijf Hogewoning. “Een bedrijf voor woondecoratie uit Rijnsburg met een bijna 100-jarige geschiedenis. Zij zijn marktleider in woondecoratie met vooral natuurlijke materialen”.

Warmlopers

Tot de nieuwe groep labelhouders met predicaat warmloper behoren Jora Vision – ‘zij creëren door vormgeving verhalen voor attractieparken, musea, dierentuinen en themaparken over de hele wereld’ – de onderneming Humeij – ‘ze ontwikkelen en bouwen windshifters voor de afvalindustrie, die afval scheiden met behulp van lucht’ – en SAG Allutech, ‘een onderneming dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van brandstoftanks, hydraulische tanks en opslagkasten in aluminium, staal en roestvrij staal voor vrachtwagens en bussen. Sinds 2019 heeft de onderneming ruim 2600 zonnepanelen op hun dak en wekken daarmee een deel van hun verbruik zelf op. Zij hebben Ledverlichting geïnstalleerd en door zuivering en hergebruik 10-15 % van hun watergebruik gereduceerd.’

Wethouder Jacco Knape bedankte aan het eind van de avond alle aanwezigen en met name de ondernemers die werkt maakten van een meer duurzame aanpak. Informatie: website www.goedengroenkatwijk.nl

De groepsfoto is gemaakt door Esmee Messemaker