Lokale invulling onderwijs arbeidsmarkt

Algemeen


Een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is belangrijk. Het PMK werkt hiervoor samen met verschillende partners, zoals gemeente en onderwijsinstellingen. Door COVID-19 en de beperkingen daardoor in stagevormen van leerlingen, is er nog meer aandacht voor dit thema gekomen. Een gezamenlijke inzet van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven is van belang. Hiervoor is een werkgroep opgezet met vertegenwoordigers van de betrokken partners.

Twee jaar geleden sloten het PMK en de KOV een overeenkomst om leerlingen te enthousiasmeren voor het beroepsonderwijs en hen te ondersteunen bij stagevormen. Ook de opzet van de Nieuwe Leerweg, de oude Mavo met een belangrijk onderdeel techniek in het lesprogramma, maakt onderdeel uit van de bindende afspraken tussen onderwijs, gemeente en ondernemers (georganiseerd in het PMK).  Daarnaast heeft de gemeente Katwijk begin dit jaar een lokale onderwijsagenda vastgesteld waarin de verbinding onderwijs arbeidsmarkt een belangrijk thema is. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijs.

ondertekening-onderwijs-bedrijfsleven-katwijk-feb19.jpg

De acties en projecten, die met de tijd kunnen veranderen of aangevuld, dragen bij aan één of meer van de genoemde doelen: een duurzame plek op de arbeidsmarkt voor inwoners, een economisch vitaal Katwijk en voldoende gekwalificeerd personeel.

De in de werkgroep verankerde acties zijn:

  1. Educatiewinkel Emmaplein (stagevormen voor leerlingen vmbo en mbo);
  2. Kennismaken met techniek middels de MakerSpaces (i.s.m. basisonderwijs en Vakcollege Rijnmond

Rijnmond);

  1. Kennismakingstraject voor 14- tot16-jarigen, zoals het de afgelopen jaren bij bedrijven draaide;
  2. Talent-coaching, waarbij (dreigende) voortijdig schoolverlaters o.a. een traject kunnen lopen bij

bedrijven (uitvoeringsverantwoordelijken);

  1. Stages creëren en bemiddeling (ook voor MBO-leerlingen);
  2. Her- en bijscholing organiseren (ook in het kader van ‘Stagepact’)

Tenslotte een nog nader in te vullen/later op te pakken activiteit:

  1. Arbeidsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. statushouders)

Naast bovenstaande acties zet de gemeente Katwijk zich ook (sub)regionaal in op een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.