Leerlingen enthousiast maken voor een vakopleiding

Algemeen


Jongeren enthousiasmeren om een opleiding tot vakman of vakvrouw te volgen. Dat programma vond de afgelopen week wederom plaats voor leerlingen van 14 jaar die binnenkort een keuze moeten maken. Daartoe heeft het Parkmanagement Katwijk samen met de onderwijsinstellingen een programma ontwikkeld.

Het programma ‘Kies voor een vakopleiding en wees welkom bij één van de bedrijven in onze regio’, bestaat uit een workshop/voorlichting aan leerlingen op school. Daarbij krijgen ze inzicht in het aanbod en type bedrijven op Klei Oost, ‘t Heen en in Valkenburg. De voorlichting is gericht op het inzichtelijk maken van wat vakmanschap inhoudt en welke type bedrijven – en de daaraan gekoppelde werkzaamheden – in onze regio voorkomen. De voorlichting wordt begin januari vervolgd door een oriëntatiestage bij de bedrijven, waar naast een kennismaking tevens een doe-activiteit plaatsvindt. Uiteindelijk wordt het programma afgerond met een activiteit op school waar ondernemers ervaren wat de leerling tijdens de praktijkgerichte vakken doet en een vorm van open huis op de bedrijventerreinen.

Programma

Het programma is er op gericht leerlingen enthousiast te maken voor een vakopleiding en ze kennis te laten maken met het aanbod aan bedrijven en de mogelijkheden binnen die bedrijven. Later gedurende de opleiding kan de leerling die zich nu oriënteert, bij een bedrijf terugkomen voor een stageperiode. Het gaat deze week bij de voorlichting om leerlingen uit het tweede leerjaar van een beroepsopleiding die over drie jaar een beroepskwalificatie kunnen behalen en die nu de richting kiezen waarbinnen de opleiding vervolgd wordt.

Aad van Duijn van het parkmanagement geeft aan dat de behoefte aan gekwalificeerde vaklieden erg groot is en alleen maar groeit. “Vandaar dat het belangrijk is dat de onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven aangeven welke mogelijkheden er zijn en vooral welke kansen er liggen voor uiteindelijk een leuk en uitdagend beroep. De workshops maken onderdeel uit van een totaalprogramma om jongeren te laten kiezen voor het vakmanschap.” Ook dit jaar doen ruim 70 bedrijven aan dit programma mee.