Ledenbijeenkomst 28 oktober a.s. gaat in geplande vorm niet door

Algemeen


De geplande jaarvergadering van de Belangenvereniging ’t Heen en Klei Oost (BvHK), in de praktijk Parkmanagement Katwijk genoemd, gaat op 28 oktober niet door. De door het RivM-opgestelde regelgeving en de richtlijnen van de Overheid geven aan dat een vergadering met een groot aantal leden in een besloten ruimte gedurende een wat langere periode niet gewenst is. Vandaar dat het bestuur van het Parkmanagement afgelopen week besloot de geplande vergadering te cancelen en te zoeken naar een passend alternatief.

Op de jaarlijkse ledenvergadering – gepland in het gemeentehuis – geeft het bestuur inzicht in de plannen voor het komend jaar en wordt er een overzicht gegeven van de activiteiten in het afgelopen jaar. Tevens wordt de begroting en het financiële verslag doorgenomen. Verkiezingen voor vacatures of wisselingen in het bestuur stonden dit jaar niet geagendeerd.

Voorzitter Henk Oostingh geeft namens het bestuur aan dat het jammer is dat de vergadering in de vorm zoals deze de afgelopen jaren plaatsvonden, niet doorgaat. Gelet op de risico’s momenteel en de afspraken rondom corona, is dat een begrijpelijk besluit. Wel wordt gezocht naar een andere werkvorm zodat de op het bedrijventerrein ’t Heen of Klei Oost gevestigde ondernemers geïnformeerd raken en betrokken worden bij de activiteiten van het Parkmanagement. De nieuwsbrief van eind september geeft hierover meer informatie.