Kwaliteit bedrijventerrein vergt regelmatige schouw

Algemeen


Vertegenwoordigers namens politie, brandweer, gemeentelijke dienst Openbare orde en Veiligheid, Huschka Beveiligers, handhavers en de parkmanager namens parkmanagement Katwijk beoordeelden woensdag 31 mei de kwaliteit op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. Deze schouw is een halfjaarlijkse controleronde waarin gelet wordt op knel- en verbeterpunten, en met name de kwaliteit van de terreinen gemonitord wordt. Het verrichten van een schouw maakt deel uit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

De groep van tien deelnemers voor de schouw van de bedrijventerreinen verzamelde zich bij het nieuwe kantoor van het Parkmanagement aan de Ambachtsweg 7a. De parkmanager had vooraf met de politie de route uitgestippeld, zodat er een bewust bepaalde route over de terreinen volgde. Een onderdeel van die route is de ‘knelpunten’ uit vorige controlerondes.

In eerste instantie werd de zuidkant van het ’t Heen – zuidelijk van de Ambachtsweg – bezocht. Het tegengaan van hangjongeren en het minder aantrekkelijk maken van plekken waar jeugdigen zich kunnen ontmoeten, samen met een actief beleid van Huschka Beveiligers, zorgt voor minder overlast. Wel blijft het parkeren van auto’s, opleggers (zoals aan de Rijnlandkade, containers (vaak gebruikt als extra opslagruimte) en andersoortige objecten voor overlast zorgen. Maatregelen voortkomend uit een eerdere schouw werden ter plekke geëvalueerd, waarbij de brandweer adviseerde het belemmeren met boomstammen van een route naar en waterinname punt aan het Additioneel Kanaal terug te draaien.

Veel tijdens de vorige schouw gesignaleerde problemen in de Zuidoosthoek waren wederom herkenbaar. Dat betekent op de korte termijn stringent handhaven door te voeren en om op de wat langere termijn het gebied tevens te verbeteren. Bij deze plannen om het gebied op te knappen – Challenge genaamd – is, naast de gemeente en de samenwerkende gemeenten in Economie071, het parkmanagement Katwijk, de vertegenwoordiger van het bedrijfsleven op de industrieterreinen, betrokken.

Maaibeleid

Het maaibeleid van de gemeente in ’t Heen en Klei Oost is op het behoud van biodiversiteit gericht. Dat geeft aan dat sommige stroken een bepaalde hoogte van de gewassen en bloeivorm nodig hebben. De gemeente maakte daar met de uitvoerder van het groenonderhoud afspraken over. De in het gebied gevestigde ondernemers zijn weliswaar gehouden aan het onderhoud van hun eigen terrein, maar moeten rekening houden met het gemeentelijk maaibeleid. Een aantal ondernemers die dat niet doet, wordt daar informatief op aangesproken.

Positief opvallend in het gebied noordelijk van de Ambachtsweg is de vermindering van de overlast van geparkeerde auto’s. Het parkmanagement maakte hierover afspraken met als gevolg een beduidende vermindering van de parkeeroverlast. Ongewenst in dit gebied blijft de stalling van objecten in de openbare ruimte die daar niet horen, zoals woonmobielen of (volgeladen) opleggers. Ook hier geldt het vaker gaan aanspreken van ondernemers en zo nodig verbaliseren middels het handhavingsbeleid. Zeker op die plekken waar een object letterlijk een obstakel voor de buren is.

Ondermijning

Een aantal panden is inmiddels onderzocht op type bedrijfsvoering en daadwerkelijke activiteiten. Dit tegengaan van mogelijke ondermijning is een actief beleid van politie en gemeente, ondersteund door het parkmanagement. Daarbij komen vormen van illegale bewoning, of ongewenste proces- en productieactiviteiten aan het licht, waarop gehandhaafd kan worden.

Wat langer stond de groep stil bij locaties waar sprake is van gevaarlijke verkeerssituatie. Dat geldt voor een aantal kruisingen op de Ambachtsweg en Heerenweg, maar vooral ook in de noordwesthoek van ’t Heen. De situatie van de overgang van ’t Heen naar Klei Oost en de op- en afritten naar de N206 zijn risicovol. Vooral nu er bouwactiviteiten zijn en straks extra verkeersbewegingen in dit gebied gaan plaatsvinden.

De situatie in Klei Oost is overzichtelijk, bleek uit de schouw. Vormen van overlast – zwerfvuil, vuilstort en parkeeroverlast – zijn verminderd. In dit gebied blijft eveneens alertheid geboden op mogelijk illegale bewoning en parkeeroverlast door specifieke ondernemingen, zoals sportscholen. Aandacht heeft de beveiliger in dit gebied ook voor ‘straatraces’.

Conclusie

Samenvattend toont de schouw dat de kwaliteit van de bedrijventerreinen redelijk tot goed is en er aandacht nodig blijft ten aanzien van (ongewenst) parkeren, weghalen van obstakels, zoals sommige containers en het kwalitatief onderhoud (zwerfafval, wildgroei van groen) van de gebieden en parkeerplekken die vaak wat verscholen tussen de bedrijfsgebouwen, op enige afstand van de openbare weg, liggen.

De volgende schouw vindt in november plaats. De bevindingen van deze schouw en de waarnemingen van de meegefietste specialisten (brandweer, politie, boa’s) komen in het eerstvolgende overleg van de werkgroep KVO aan de orde.

Foto  : de groep van vertegenwoordigers van politie, brandweer, handhavers en Parkmanagement Katwijk vooraf aan de halfjaarlijkse schouw van   de bedrijventerreinen

Foto 2 + 3: controleronde over de bedrijventerreinen