Kwalitatieve inzet beveiliger hard nodig

Algemeen


Ondanks dat het aantal incidenten, in de vorm van inbraak en zwaar vandalisme, op onze terreinen gelukkig nog laag ligt, is een effectieve beveiliging en mogelijkerwijs ondersteuning door camerabeveiliging noodzakelijk. Twee inbraken vonden recent plaats, waarbij eenmaal de dader op heterdaad gepakt werd en waarbij in het andere geval de pakkans achteraf groot is. Het aantal incidenten de afgelopen vijf weken tot 6 oktober bedroeg 19.

De noodzaak tot een beveiliging bleek de afgelopen weken, waarbij één dader op heterdaad gepakt werd, maar helaas ook de dader(s) bij een inbraak, ondanks het op tijd aanwezig zijn van de beveiliger, gemist werden. Camerabeelden geven achteraf waarschijnlijk voldoende aanwijzingen om de (vermoedelijke) dader(s) aan te houden. Met de beveiliger is een gesprek gevoerd om dit geval te analyseren en er lering uit te trekken.

De incidenten de afgelopen weken hadden betrekking op (grote) illegale feesten (3x); brandgevaarlijke situatie aangetroffen (1x); illegale bewoning met vorm van overlast (1x); serie kapotte lantaarns (2 x); open hek/deur (afgesloten en controleronde) (4x); alarm (4x); waarneming crossen op terrein en politie verwittigd (1x); inbraak (2x) waarvan 1x dief terplekke aangehouden.

Bij de tweede inbraak, waar de beveiliger op tijd kwam maar de dader(s) miste, bleek uit camerabeelden bij een ondernemer in de straat meer informatie. De politie onderzoekt of deze beelden bruikbaar zijn bij een aanhouding. Wel valt op dat vaker in de nachtelijke uren bemenste scooters eventueel gevolgd door auto’s met laadvermogen, zich op het terrein bevinden.

Beveiliger

Camera’s

De verkenning naar een mogelijke inzet van camerasystemen, eventueel gekoppeld aan een meldkamer die de surveillanten aanstuurt, komt binnenkort beschikbaar voor het bestuur PMK. Daaraan gekoppeld wordt gewerkt aan een kostenoverzicht voor aanschaf, gebruik en onderhoud van de systemen.  Of en in welke mate camera’s ingezet kunnen worden, zal aan de leden worden voorgelegd. Dat geldt ook voor andere opties, zoals het koppelen van bestaande camerasystemen van ondernemers aan een meldkamer en het daarbij ondernemers stimuleren mee te doen in zo’n netwerk door de individuele kosten op de beveiliging te verlagen.