KVO-overleg bevordert samenwerking en geeft kwaliteitsimpuls

Algemeen


Vertegenwoordigers van politie, gemeente Katwijk, Huschka Beveiliging en het parkmanagement overlegden woensdag 21 mei in het gemeentehuis over de recente schouw en de verdere ontwikkelingen op de bedrijventerreinen ’t Heen en Klei Oost. In dit overleg in het kader van het Keurmerk Veilig-Ondernemen (KVO) kwam ook de maatregelenmatrix aan de orde: de lijst met aandachtspunten om de kwaliteit van de terreinen hoog te houden.

De opzet van het KVO-overleg is om op een systematische manier de aandachtspunten door te nemen en gezamenlijk te beoordelen of eerdergenoemde verbeterpunten ook daadwerkelijk doorgevoerd zijn. Het betreft hierbij een breed scala aan aandachtspunten, variërend van veiligheid, diverse verkeersontwikkelingen tot het tegengaan van zwerf- of groenafval. Een belangrijk punt tevens zijn vormen van ondermijning – waar vooral de politie en de beveiliger aandacht aan besteden – en het tegengaan/voorkomen van inbraak, vandalisme en vormen van overlast. Volgens de politie is deze aanpak succesvol. Vooral het onlangs hebben van een heterdaad benadrukt de goede samenwerking tussen beveiliger en politie.

Het schouwverslag – waarin alle aandachtspunten opgenomen zijn die een groep deelnemers van het KVO namens politie, gemeente(lijke diensten), brandweer, handhaving, beveiliger en parkmanagement waarnam – telde dertien gebieden of straatgedeelten, waar specifieke (gemeentelijke) aandacht nodig is. Dat kan zijn het weghalen van objecten (zoals langdurig geparkeerde voertuigen), tot het vrijmaken en vrijhouden van water-inlaatpunten voor de brandweer.

Snel kon geschakeld worden bij het illegaal bewonen van een bootje aan de groenstrook bij de Noordwijkse Vaart (bootje is inmiddels weg) en het uitzoeken van het wel of niet met instemming van de gemeente plaatsen van zelfgemaakte markering op de openbare weg (waarover enige irritatie in de betreffende straat ontstond).

Belangrijke onderwerpen verder zijn het parkeren (op sommige delen van ’t Heen is zichtbaar veel overlast, deels door een tekort aan capaciteit en/of gebrekkig regulering), de verkeersveiligheid en maatregelen om het groen op orde te houden. Een ondernemer werd in dit kader aangesproken op het zelf gaan maaien van de openbare groenstrook op een wijze die haaks staat op het gemeentelijke snoei- en maaibeleid (mede om meer biodiversiteit te realiseren).

Aandachtspunten

De maatregelenmatrix (‘plan van aanpak over de afgesproken maatregelen’) kende tien aandachtspunten voor ’t Heen en Klei Oost waarover concrete afspraken gemaakt werden en waarbij aangegeven is wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel en wanneer dit gerealiseerd dient te zijn. Het volgende overleg staat gepland voor medio oktober. Ook dan is er vooraf een schouw. Begin juni worden de (halfjaar-) cijfers van overlast en criminaliteit nog gedeeld en met de leden van deze werkgroep besproken.

foto: blokkade van waterinlaatpunt brandweer